Akademia leadershipu

Międzynarodowa akredytacja programu John Maxwell Team ®

Uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymują certyfikat JOHN MAXWELL TEAM ®

Idea

Akademia Leadershipu jest zaadresowana do osób, które chcą podjąć się roli jaką jest bycie liderem lub są obecnie liderami i chcą poszerzyć kompetencje w tym zakresie.

Akademia jest oparta o Program John Maxwell Team ® oraz teorię przywództwa autorstwa Johna Maxwella – autorytetu w tej dziedzinie.

Fundamentem przywództwa, w ujęciu autora, jest odpowiedzialność i prawość. Te dwa atrybuty są  spoiwem łączącym podejście do bycia liderem na wszystkich poziomach naszego kursu.

Warsztat podstawowy


 

Przywództwo – umiejętności, style, efektywność

Warsztat wprowadza w świat przywództwa według modelu John Maxwell Team.

Na warsztacie uczymy:

 • czym jest proces stawania się liderem
 • jak świadomie zostać przywódcą
 • czym jest odpowiedzialność lidera
 • w jaki sposób kształtować drogę przywódcy

 

Kurs podstawowy


 

Indywidualna ścieżka rozwoju przywództwa

Profesjonalny kurs, który daje możliwość poszerzania kompetencji liderskich i korzystania z profesjonalnego wsparcia w trakcie kształtowania własnego przywództwa.

Warsztaty pozwolą na zdefiniowanie stylu twojego przywództwa i świadome podążanie tą ścieżką

 

Kurs zaawansowany


 

Leadership Gold

Zaawansowany kurs, który pozwoli świadomie kształtować przywództwo w oparciu o zasoby indywidualne oraz o zasoby środowiska społecznego, biznesowego i rynkowego.

Na kursie uczymy w jaki sposób efektywnie korzystać z doświadczenia swojego i innych.

Kurs wyposaża w narzędzia: planowej realizacji celów, dokonywania zmian, przechodzenia przez proces zmiany oraz angażowania innych w realizację wspólnych projektów 

Przywództwo w ujęciu Johna Maxwella

Teoria Johna Maxwella pozwala odkryć i zdefiniować twój unikalny sposób bycia liderem. Pokazuje czym jest wzięcie odpowiedzialności w kontekście przywództwa i czym jest prawe przywództwo. Struktura leadershipu w jego ujęciu opiera się na dbałości o własny rozwój oraz o rozwój osób z zespołu.  Program to ustrukturalizowana inwestycja w twoje zasoby. Krok po kroku będziesz definiował bycie liderem i poznawał w jaki sposób angażować innych we wspólne działania, wspierając ich jednocześnie na zawodowej drodze.

Poznasz narzędzia, które pomogą w: pracy z innymi, planowej realizacji celów, dokonywaniu zmian, przechodzeniu przez proces zmiany oraz w angażowaniu innych w realizację wspólnych projektów.

Ukończenie Akademii Leadershipu pozwoli odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Co to znaczy być liderem?
 • Co to znaczy być „dobrym” liderem i w jaki sposób nim zostać?
 • Jakim liderem jestem?
 • Jaka jest twoja misja i w jaki sposób możesz ją realizować?
 • W jaki sposób budować swoją pozycję?
 • W jaki sposób angażować innych w realizację celów?
 • Jak sprawić by ludzie podążali za tobą?