Kurs podstawowy

„Indywidualna ścieżka rozwoju przywództwa”

UCZESTNICY, KTÓRZY UKOŃCZĄ KURS OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT JOHN MAXWELL TEAM ®

IDEA

Stawanie się przywódcą to proces. Proces wymagający intencjonalnego zaangażowania się i poświęcenia mu uwagi i czasu. Propozycja cyklu spotkań to możliwość poszerzania kompetencji liderskich i korzystania z profesjonalnego wsparcia w trakcie kształtowania własnego przywództwa. Rozpiętość czasowa kursu pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy bezpośrednio na polu zawodowym. Kurs został skonstruowany w ten sposób, by być jednocześnie źródłem wiedzy o przywództwie i platformą do dzielenia się doświadczeniami w tym zakresie.

Każdy posiada unikalne cechy, doświadczenia i wyobrażenia odnośnie bycia przywódcą. Nie ma dwóch takich samych liderów. Każdy staje się przywódcą na swój własny sposób. Warsztaty pozwolą na zdefiniowanie stylu twojego przywództwa i świadome podążanie tą ścieżką. Tematyka i narzędzia warsztatowe zostały skonstruowane w taki sposób, by każdy mógł podążać własną drogą, wiedząc na czym polega jego siła i na co powinien zwrócić szczególną uwagę. Dzięki formule warsztatowej uczestnicy będą mogli również inspirować się doświadczeniami innych osób.

TEMATYKA SPOTKAŃ:

 1. Zanim podejmiesz decyzję – bariery w drodze rozwoju kompetencji przywódczych.
 2. Kim jestem? – samoświadomość w procesie rozwoju.
 3. Czy na pewno znasz swój potencjał?
 4. Znaczenie refleksji.
 5. Konsekwencja – warunek niezbędny.
 6. W jakim środowisku przebiega twój rozwój?
 7. Projektowanie strategii.
 8. Zarządzanie błędami.
 9. Osobowość i wartości w rozwoju przywództwa.
 10. Dynamika aktywności – co się liczy: teraźniejszość czy przyszłość?
 11. Trzeba coś porzucić, żeby coś pozyskać.
 12. Ciekawość pierwszym krokiem do rozwoju.
 13. „Modelowanie” w drodze rozwoju.
 14. Jak przekraczać granice?
 15. Rozwijając siebie rozwijasz innych.

ORGANIZACJA

 • Kurs obejmuje cykl 15tu spotkań, które odbywają się co dwa tygodnie.
 • Liczebność grupy warsztatowej to maksymalnie 10 osób.
 • Osoby, które ukończą kurs otrzymają certyfikat John Maxwell Team.