Kurs podstawowy

Indywidualna ścieżka rozwoju przywództwa

Uczestnicy, którzy ukończą kurs uzyskują certyfikat John Maxwell Team ®

Idea

Stawanie się przywódcą to proces. Proces wymagający intencjonalnego zaangażowania się oraz poświęcenia mu uwagi i czasu. Propozycja cyklu spotkań to możliwość poszerzania kompetencji liderskich i korzystania z profesjonalnego wsparcia w trakcie kształtowania własnego przywództwa. Rozpiętość czasowa kursu pozwala na wykorzystanie zdobytej wiedzy bezpośrednio na polu zawodowym. Kurs został skonstruowany w ten sposób, by być jednocześnie źródłem wiedzy o przywództwie i platformą do dzielenia się doświadczeniami w tym zakresie.

Każdy posiada unikalne cechy, doświadczenia i wyobrażenia odnośnie bycia przywódcą. Nie ma dwóch takich samych liderów. Każdy staje się przywódcą na swój własny sposób. Warsztaty pozwolą na zdefiniowanie stylu twojego przywództwa i świadome podążanie tą ścieżką. Tematyka i narzędzia warsztatowe zostały skonstruowane w taki sposób, by każdy mógł podążać własną drogą, wiedząc na czym polega jego siła oraz na co powinien zwrócić szczególną uwagę. Dzięki formule warsztatowej uczestnicy będą mogli również inspirować się doświadczeniami innych osób.

 

Tematyka spotkań:

 1. Zanim podejmiesz decyzję – bariery w drodze rozwoju kompetencji przywódczych.
 2. Kim jestem? – samoświadomość w procesie rozwoju.
 3. Czy na pewno znasz swój potencjał?
 4. Znaczenie refleksji.
 5. Konsekwencja – warunek niezbędny.
 6. W jakim środowisku przebiega twój rozwój?
 7. Projektowanie strategii.
 8. Zarządzanie błędami.
 9. Osobowość i wartości w rozwoju przywództwa.
 10. Dynamika aktywności – co się liczy: teraźniejszość czy przyszłość?
 11. Trzeba coś porzucić, żeby coś pozyskać.
 12. Ciekawość pierwszym krokiem do rozwoju.
 13. „Modelowanie” w drodze rozwoju.
 14. Jak przekraczać granice?
 15. Rozwijając siebie rozwijasz innych.

Metody pracy:

Wykład, case study, ćwiczenia, dyskusja, modelowanie, praca własna.

Organizacja

 • Kurs obejmuje cykl 15tu spotkań, które odbywają się co dwa tygodnie.
 • Liczebność grupy warsztatowej maksymalnie 10 osób.
 • Osoby, które ukończą kurs otrzymują certyfikat John Maxwell Team.