Warsztat podstawowy

Przywództwo – umiejętności, style, efektywność

Idea

Umiejętność zarządzania nie jest równoznaczna z umiejętnościami przywódczymi a bycie liderem należy odróżnić od bycia przełożonym, managerem czy kierownikiem. Przywództwo to bardziej postawa i predyspozycja niż wykonywanie obowiązków zwierzchnika. Dobry lider przewodzi zespołowi i jednocześnie go jednoczy. Przywództwo rozumiemy jako misję i wizję, za której realizację odpowiedzialność bierze lider, zarówno wobec siebie jak i wobec zespołu.

Dobry lider:

 • jest katalizatorem pozytywnych zmian
 • wychodzi z inicjatywą
 • planuje i przewiduje
 • buduje więzi w zespole
 • zarządza sytuacjami konfliktowymi
 • buduje zaufanie wewnątrz zespołu
 • koncentruje się na ludziach w zespole i inspiruje ich do działania.

Efektem jest sprawnie i efektywnie działający zespół osób, dla których bycie jego członkiem jest wartością samą w sobie. W tym kontekście bycie liderem wymaga świadomego i planowego podejścia do własnego przywództwa i rozwoju potrzebnych kompetencji. To raczej proces stawania się liderem niż skończona w czasie czynność.

Warsztat dla liderów został skonstruowany w oparciu o model pięciu poziomów przywództwa Johna Maxwella.

W trakcie warsztatu:

 1. Zapoznasz się z podstawowymi założeniami teorii przywództwa
 2. Poszerzysz wiedzę w zakresie istotnych elementów wpływających na świadome kształtowanie przywództwa
 3. Dowiesz się czym jest odpowiedzialność przywódcy
 4. Dowiesz się jakie każdy z poziomów przywództwa niesie za sobą możliwości i jakich aspektów bycia liderem dotyczy
 5. Poznasz ograniczenia i zagrożenia mogące pojawić się na poszczególnych poziomach
 6. Zapoznasz się z narzędziami pomocnymi w byciu liderem. Narzędzia są pomocą zarówno w rozwoju własnym jak i mogą służyć pracy z osobami z zespołu w drodze ich rozwoju.

Metody pracy:

Wykład, case study, ćwiczenia, dyskusja.

Organizacja:

 • Warsztat całodzienny
 • Liczebność grupy warsztatowej maksymalnie 12 osób