Akademia mentoringu

Zapraszamy do Akademii Mentoringu oferującej programy posiadające międzynarodową akredytację EQA EMCC (European Mentoring and Coaching Council). Program Akademii oferuje kompleksowy cykl warsztatowy i możliwość dwustopniowej edukacji na poziomach: Mentor Foundation oraz Mentor Practitioner. Absolwenci Akademii mają możliwość ubiegania się o indywidualną akredytację EIA EMCC na poziomach: Mentor Foundation i Mentor Practitioner.

Mentor Foundation

20 godzin akredytowanego kursu dla Mentorów EQA EMCC na poziomie Foundation. Kompendium profesjonalnej wiedzy o procesie mentoringowym, zasadach prowadzenia, narzędziach mentora. Możliwość akredytacji EMCC na poziomie Foundation.

Mentor Practitioner

170 godzin zaawansowanego kształcenia kompetencji mentorskich. Akredytacja EQA EMCC na poziomie Mentor Practitioner. Zaawansowane techniki i narzędzia, standardy i etyka pracy Mentora. Możliwość akredytacji EMCC na poziomie Mentor Practitioner.

O mentoringu

Mentoring to nowoczesna metoda rozwoju pracowników i firm, po którą sięgają dojrzałe organizacje biznesowe. Profesjonalny mentoring jest elementem budowy organizacji „samouczącej się”. W tym kontekście transfer wiedzy, dobrych praktyk, otwartość na dzielenie się własnym, niekiedy trudnym doświadczeniem odgrywa kluczową rolę w procesie rozwoju organizacji.
Mentoring jest często prowadzony intuicyjnie, „przy okazji” bycia szefem czy przełożonym. Uczymy jak prowadzić go profesjonalnie, zgodnie ze standardami oraz wymogami określonymi przez międzynarodowe organizacje.
Czytaj więcej>>

Dlaczego warto wybrać Akademię Mentoringu STIBITZ

Akademia Mentoringu Stibitz to:

  • Akredytowany przez EMCC program kształcenia Mentorów na poziomie Foundation i Practitioner – akredytacja EQA EMCC.
  • Wysokie standardy i jakość kształcenia – formuła kursu oparta jest w całości o wymagania EMCC.
  • Doświadczeni prowadzący – mentorzy z wieloletnią praktyką mentoringową, trenerską i biznesową. Wszyscy trenerzy Akademii posiadają akredytacje EMCC oraz ICF.
  • Możliwość akredytacji na poziomie Mentor Foundation oraz Mentor Practitioner – posiadamy uprawnienia do prowadzenia w całości procesu akredytacji EMCC na poziomie Mentor Foundation oraz Mentor Practitioner.

Czytaj więcej>>

Akademia Mentoringu STIBITZ – przebieg programu

Akademia oferuje naukę i poszerzanie kompetencji mentorskich na dwóch akredytowanych przez EMCC poziomach: Mentor Foundation (20 akredytowanych godzin) i Mentor Practitioner (170 akredytowanych godzin). Formuła kursu zapewnia kształcenie w oparciu o wszystkie wymagane przez EMCC obszary kompetencyjne.Czytaj więcej>>

Akredytacja EMCC

Oferowana przez nas ścieżka kształcenia Mentorów (poziom Mentor Foundation i Mentor Practitioner) posiada akredytację EQA EMCC, która jest od lat znakiem jakości kształcenia mentorów.
Posiadamy uprawnienia EMCC do prowadzenia akredytacji dla Mentorów na poziomie Foundation i Practitioner w całości w Polsce. Nasi absolwenci uzyskują merytoryczne wsparcie asesorów podczas akredytacji. Czytaj więcej>>