Akademia Mentorów STIBITZ – przebieg programu

Program mentoringowy Stibitz składa się z 2 modułów, po ukończeniu których oraz odbyciu wymaganej praktyki, możliwe jest przystąpienie do akredytacji EIA EMCC odpowiednio na dwóch poziomach Mentor Foundation i Mentor Practitioner.

I. Moduł MENTOR Foundation obejmuje:


 

 • część teoretyczną – warsztatową (7 godzin);
 • praktykę (sesje mentoringowe – min. 6 godzin);
 • autorefleksję pisemną (5 godzin);
 • planowanie (2 godziny);
 • jedną sesję superwizyjną.

W sumie min. 20 akredytowanych godzin szkoleniowych.

 

II. Moduł MENTOR Practitioner obejmuje:


 

 • część teoretyczną – warsztatową (65 godzin);
 • część praktyczną (sesje mentoringowe – 60 godzin);
 • refleksję (40 godzin);
 • planowanie (5 godzin);
 • sesje superwizyjne – 3 indywidualne i 2 grupowe.

W sumie 170 akredytowanych godzin szkoleniowych.

 

Program Mentor Practitioner

Metody pracy w Programie Mentoringowym Stibitz

Formuła każdego z kursów realizuje kompetencje wyznaczone przez EMCC:

 • zarządzanie kontraktem
 • budowanie relacji
 • zaangażowanie we własny rozwój
 • świadomość siebie
 • orientacja na wynik i działanie
 • umożliwienie wglądu i nauki Klientowi
 • stosowanie modeli oraz technik
 • ewaluacja procesu

Metody pracy: elementy teorii, ćwiczenia w parach, ćwiczenia na forum, praca własna, case study, dialog, superwizja.

Warsztaty stacjonarne lub online odbywają się w grupach od 6 do 14 osób i zawsze są prowadzone przez 2 trenerów.

Dla kogo?

Na program mentoringowy zapraszamy:

 • osoby ze średniej i wyższej kadry zarządzającej z minimum 15-letnim doświadczeniem zawodowym, które w kolejnym kroku zawodowego rozwoju i kariery chcą w profesjonalny sposób dzielić się z innymi swoim doświadczeniem (wymagane min. trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym i kierowanie min. trzyosobowym zespołem);
 • szefów zespołów, liderów projektów oraz wszystkich, których praca polega m.in. na „uczeniu” innych
 • osoby z działów HR, które chcą zyskać kompleksową wiedzę w zakresie mentoringu biznesowego włącznie z uprawnieniem do prowadzenia wdrożeń mentoringu w organizacjach
 • praktykujacych coachów, trenerów i mentorów, którzy chcą uzyskać poświadczenie swoich kwalifikacji międzynarodowym certyfikatem EMCC i posiadają odpowiednie doświadczenie:                                                                                                                    – poziom Mentor Foundation – minimum 6 godzin praktyki                                                                                                                  – poziom Mentor Practitioner – minimum 60 godzin praktyki

 

Kontakt w sprawie Programu Mentoringowego

Kwestie merytoryczne związane z programem kursu, akredytacją:

 • Piotr Ciacek, piotr.ciacek@stibitz.pl
 • Joanna Filipowicz, joanna.filipowicz@stibitz.pl

Kwestie organizacyjne – zgłoszenia, płatności, organizacja spotkań:

 • Julita Komosa, julita.komosa@stibitz.pl