Akademia Mentorów STIBITZ – przebieg programu

Program mentoringowy Stibitz składa się z 2 modułów, po ukończeniu których i odbyciu wymaganej praktyki, możliwe jest przystąpienie do kwalifikacji akredytacyjnej EMCC na poziomie EIA EMCC Practitioner.

I. Moduł MENTOR Foundation obejmuje:

 • część teoretyczną – warsztatową (7 godzin);
 • praktykę (sesje mentoringowe – min. 6 godzin);
 • autorefleksję pisemną (5 godzin);
 • planowanie (2 godziny);
 • jedną sesję superwizyjną.

W sumie min. 20 akredytowanych godzin szkoleniowych.

Program Mentor Foundation

II. Moduł MENTOR Practitioner obejmuje:

 • część teoretyczną – warsztatową (65 godzin);
 • część praktyczną (sesje mentoringowe – 60 godzin);
 • refleksję (40 godzin);
 • planowanie (5 godzin);
 • sesje superwizyjne – 3 indywidualne i 2 grupowe.

Czyli w sumie 170 akredytowanych godzin szkoleniowych.

Program Mentor Practitioner

Metody pracy w Programie Mentoringowym Stibitz

Każda część Programu została zaplanowana tak, aby realizować kompetencje wyznaczone przez EMCC, na które składa się: ewaluacja procesu, stosowanie modeli oraz technik, orientacja na wynik i działanie, umożliwienie wglądu i nauki klientowi, świadomość siebie, zaangażowanie we własny rozwój, zarządzanie kontraktem, budowanie relacji.

Warsztaty stacjonarne odbywają się w grupach od 6 do 14 osób i zawsze są prowadzone przez 2 trenerów.

 

Dla kogo?

Na program mentoringowy zapraszamy:

 • osoby ze średniej i wyższej kadry zarządzającej z minimum 15-letnim doświadczeniem zawodowym (w tym konieczne co najmniej trzyletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym i kierowanie co najmniej trzyosobowym zespołem), które widzą dzielenie się doświadczeniem jako kolejny krok w swoim rozwoju zawodowym i karierze;
 • osoby kierujące zespołami, liderów projektów oraz wszystkich, których praca polega m.in. na „uczeniu” innych
 • osoby z działów HR, które chcą zyskać kompleksową wiedzę w zakresie mentoringu biznesowego włącznie z uprawnieniem do prowadzenia wdrożeń mentoringu w organizacjach
 • osoby pracujące jako coachowie, trenerzy i mentorzy, którzy chcą uzyskać bezstronne poświadczenie swoich kwalifikacji międzynarodowym certyfikatem EMCC i posiadają odpowiednie doświadczenie – minimum 7 godzin praktyki na poziomie Foundation oraz minimum 60 godzin praktyki na poziomie Practitioner.

 

Kontakt w sprawie Programu Mentoringowego

Kwestie merytoryczne związane z programem kursu, akredytacją:

Kwestie organizacyjne – zgłoszenia, płatności, organizacja spotkań: