MENTOR Foundation Fast Track

Skrócona ścieżka dla Mentorów posiadających wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu mentoringu – skrócona ścieżka zaliczająca godziny praktyki: MENTOR Foundation Fast Track.

Mentorzy mogą skorzystać ze skróconej ścieżki Foundation Fast Track

Wymagania:

  • prowadzenie minimum jednego procesu mentoringowego (minimum 6 godzin);
  • kilkugodzinne spotkanie podsumowujące i weryfikujące wiedzę na temat mentoringu, prowadzenia
    sesji, procesu itp;
  • autorefleksja pisemna;
  • przedstawienie Raportu końcowego Programu Mentoringowego dokumentującego liczbę godzin
    praktyki mentoringowej.

Pomoc w przeprowadzeniu procesu akredytacyjnego.