Program warsztatu Mentor Foundation

I. Warsztat szkoleniowy (7 godzin) – zagadnienia:

 1. Kluczowa rola motywacji w procesie mentoringowym.
 2. Bariery przed byciem Mentorem – poszerzenie autoświadomości Mentora w obszarze barier i ograniczeń. Wstęp do ich pokonywania/nieulegania im.
 3. Obszary pracy Mentora – praca z potencjałem mentee.
 4. Korzyści z mentoringu – korzyści dla całego „systemu” w organizacji.
 5. Kto to jest Mentor – komponenty decydujące o byciu mentorem.
 6. Praca mentora:
  • Mentoring jako proces – na czym polega praca mentora i co jest ważne w procesie mentoringowym;
  • podstawowe i tymczasowe motywatory pracy nad sobą – jak je odkryć u mentee i jak z nimi pracować;
  • Cykl pracy z uczniem – trzy role mentora i cykle procesu mentoringowego;
  • Zasady pracy z uczniem: 6 reguł i 3 filary;
  • Jak zachęcać do działania?
 7. Techniki bazowe prowadzenia procesu mentoringowego.
 8. Rola autorefleksji w rozwoju umiejętności mentoringowych.

II. Moduł planowania procesu (2 godziny, praca własna)

III. Moduł praktyczny (min. 7 godz.):

 • praktyka mentoringowa (min. 6 sesji mentoringowych z min. 1 mentee);
 • Superwizja indywidualna (min. 1) – nie wcześniej niż po 3. sesji i nie później niż 3 tygodnie po ostatniej sesji.

IV. Moduł autorefleksji (3 godziny, praca własna):

 • Esej;
 • Analiza feedbacku od mentee.

Stosowane techniki

Wykład, case study, ćwiczenia, dyskusja.

 

Warunki przystąpienia do programu warsztatu Mentor Foundation

 • 3 lata na stanowisku kierowniczym i zarządzanie co najmniej trzyosobowym zespołem;
 • w przypadku pracowników akademickich i naukowych: przynajmniej od 3 lat prowadzenie własnych magistrantów lub doktorantów;
 • w przypadku lekarzy – min. 10 lat doświadczenia i zarządzanie zespołem;
 • wypełnienie kwestionariusza zgłoszenia przez kandydata (przebieg pracy zawodowej, ukończone kursy, certyfikaty), list motywacyjny, opinia z firmy – jeśli jest kurs opłacony przez firmę. Po akceptacji pisemnego zgłoszenia nastąpi rozmowa z jednym z trenerów (ca. 30 minut);
 • koszt 3 150 PLN netto / osobę;
 • cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, superwizję, konsultacje prowadzących, certyfikat udziału w szkoleniu, pomoc w przeprowadzeniu procesu akredytacyjnego.

Warunki uzyskania akredytacji EIA Foundation

 • ukończenie kursu MENTOR Foundation lub MENTOR Foundation Fast Track (w tym
  przeprowadzenie wymaganych godzin praktyki);
 • spełnienie pozostałych warunków akredytacji EMCC dotyczących poziomu Foundation – czytaj więcej;
 • złożenie dokumentacji w EMCC i wniesienie opłaty akredytacyjnej do EMCC – skrócona ścieżka „EIA
  application with EQA”.

Warunki rezygnacji z udziału w programie warsztatu Mentor Foundation

Po przesłaniu zgłoszenia rezygnacja z udziału możliwa jest najpóźniej 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia modułu, po tym terminie możliwe jest wykorzystanie miejsca przez inną osobę. Szczegółowe warunki w Zgłoszeniu Uczestnictwa.