Mentor Foundation

Moduł podstawowego programu mentoringowego obejmuje:

 • część teoretyczną – warsztatową (7 godzin);
 • praktykę (sesje mentoringowe – min. 6 godzin);
  autorefleksję pisemną (5 godzin);
 • planowanie (2 godziny);
 •  jedną sesję superwizyjną.

Po ukończeniu programu MENTOR Foundation uczestnik będzie:

 • Wiedział, czym jest mentoring i czemu służy
 • lepiej rozumiał siebie – kim jest mentor i dlaczego chce nim być, zyska świadomość swoich mocnych stron, ale i ograniczeń
 • rozumiał istotę pracy w procesie mentoringowym oraz w jaki sposób budować i podtrzymywać motywację mentee
 • wiedział, jak wygląda struktura sesji i procesu mentoringowego
 • pozna bazowe techniki pracy z mentee, w tym aktywne słuchanie, czytanie cudzej mapy, stosowanie pytań otwartych.

Obecnie Otwarte Szkolenia MENTOR Foundation prowadzi Szkoła Mentorów Biznesu Fundacji Liderek Biznesu Szkoła Mentorów Biznesu FLB

Program warsztatu Mentor Foundation

I. Warsztat szkoleniowy (7 godzin) – zagadnienia:

 1. Kluczowa rola motywacji w procesie mentoringowym.
 2. Bariery przed byciem Mentorem – poszerzenie autoświadomości Mentora w obszarze barier i ograniczeń. Wstęp do ich pokonywania/nieulegania im.
 3. Obszary pracy Mentora – praca z potencjałem mentee.
 4. Korzyści z mentoringu – korzyści dla całego „systemu” w organizacji.
 5. Kto to jest Mentor – komponenty decydujące o byciu mentorem.
 6. Praca mentora:
  • Mentoring jako proces – na czym polega praca mentora i co jest ważne w procesie mentoringowym;
  • podstawowe i tymczasowe motywatory pracy nad sobą – jak je odkryć u mentee i jak z nimi pracować;
  • Cykl pracy z uczniem – trzy role mentora i cykle procesu mentoringowego;
  • Zasady pracy z uczniem: 6 reguł i 3 filary;
  • Jak zachęcać do działania?
 7. Techniki bazowe prowadzenia procesu mentoringowego.
 8. Rola autorefleksji w rozwoju umiejętności mentoringowych.

II. Moduł planowania procesu (2 godziny, praca własna)

III. Moduł praktyczny (min. 7 godz.):

 • praktyka mentoringowa (min. 6 sesji mentoringowych z min. 1 mentee);
 • Superwizja indywidualna (min. 1) – nie wcześniej niż po 3. sesji i nie później niż 3 tygodnie po ostatniej sesji.

IV. Moduł autorefleksji (3 godziny, praca własna):

 • Esej;
 • Analiza feedbacku od mentee.

Stosowane techniki

Wykład, case study, ćwiczenia, dyskusja.

 

Warunki przystąpienia do programu warsztatu Mentor Foundation

 • 3 lata na stanowisku kierowniczym i zarządzanie co najmniej trzyosobowym zespołem;
 • w przypadku pracowników akademickich i naukowych: przynajmniej od 3 lat prowadzenie własnych magistrantów lub doktorantów;
 • w przypadku lekarzy – min. 10 lat doświadczenia i zarządzanie zespołem;
 • wypełnienie kwestionariusza zgłoszenia przez kandydata (przebieg pracy zawodowej, ukończone kursy, certyfikaty), list motywacyjny, opinia z firmy – jeśli jest kurs opłacony przez firmę. Po akceptacji pisemnego zgłoszenia nastąpi rozmowa z jednym z trenerów (ca. 30 minut);
 • koszt 3 150 PLN netto / osobę;
 • cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, superwizję, konsultacje prowadzących, certyfikat udziału w szkoleniu, pomoc w przeprowadzeniu procesu akredytacyjnego.

Warunki uzyskania akredytacji EIA Foundation

 • ukończenie kursu MENTOR Foundation lub MENTOR Foundation Fast Track (w tym
  przeprowadzenie wymaganych godzin praktyki);
 • spełnienie pozostałych warunków akredytacji EMCC dotyczących poziomu Foundation – czytaj więcej;
 • złożenie dokumentacji w EMCC i wniesienie opłaty akredytacyjnej do EMCC – skrócona ścieżka „EIA
  application with EQA”.

Warunki rezygnacji z udziału w programie warsztatu Mentor Foundation

Po przesłaniu zgłoszenia rezygnacja z udziału możliwa jest najpóźniej 3 tygodnie przed terminem rozpoczęcia modułu, po tym terminie możliwe jest wykorzystanie miejsca przez inną osobę. Szczegółowe warunki w Zgłoszeniu Uczestnictwa.

MENTOR Foundation Fast Track

Skrócona ścieżka dla Mentorów posiadających wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu mentoringu – skrócona ścieżka zaliczająca godziny praktyki: MENTOR Foundation Fast Track.

Mentorzy mogą skorzystać ze skróconej ścieżki Foundation Fast Track

Wymagania:

 • prowadzenie minimum jednego procesu mentoringowego (minimum 6 godzin);
 • kilkugodzinne spotkanie podsumowujące i weryfikujące wiedzę na temat mentoringu, prowadzenia
  sesji, procesu itp;
 • autorefleksja pisemna;
 • przedstawienie Raportu końcowego Programu Mentoringowego dokumentującego liczbę godzin
  praktyki mentoringowej.

Pomoc w przeprowadzeniu procesu akredytacyjnego.

Certyfikat ukończenia kursu mentoringowego i akredytacja

CERTYFIKAT UKOŃCZENIA KURSU MENTORINGOWEGO I UZYSKANIE AKREDYTACJI

Po ukończeniu każdego z modułów oraz odbyciu wymaganych godzin praktyki uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia mentoringowego.

Po pozytywnej kwalifikacji prowadzących oraz spełnieniu dodatkowych warunków zgodnych z wymogami EMCC możliwe jest uzyskanie akredytacji w EMCC skróconą ścieżką „EIA application with EQA” na poziomie  Foundation (obowiązuje opłata akredytacyjna w EMCC).

 

Warunki uzyskania akredytacji EIA Foundation:

 • ukończenie kursu MENTOR Foundation lub MENTOR Foundation Fast Track ( w tym przeprowadzenie wymaganych godzin praktyki)
 • spełnienie pozostałych warunków akredytacji EMCC dotyczących poziomu Foundation
  Indywidualna Akredytacja EMCC
 • złożenie dokumentacji w EMCC i wniesienie opłaty akredytacyjnej do EMCC – skrócona ścieżka „EIA application with EQA”.