Mentor Practitioner

Mentor Practitioner

MODUŁ „MENTOR PRACTITIONER” OBEJMUJE

 •  część teoretyczną – warsztatową (65 godzin);
 • część praktyczną (sesje mentoringowe – 60 godzin);
 • refleksję (40 godzin);
 • planowanie (5 godzin);
 • sesje superwizyjne – 3 indywidualne i 2 grupowe.

Czyli w sumie 170 akredytowanych godzin szkoleniowych.

Po ukończeniu programu Mentor Practitioner uczestnik będzie umiał / wiedział / potrafił / rozumiał:

 • jakie cele można realizować w procesie mentoringowym
 • jakie są zasady procesu mentoringowego i jak stosuje się pytania otwarte
 • w jaki sposób diagnozować potrzeby klienta
 • jak określić granicę swojej kompetencji i odpowiedzialności
 • jak ustalić ramy procesu oraz mierniki jego sukcesu
 • jakie są podstawowe narzędzia diagnostyczne pomocne w procesie mentoringowym
 • jakie są zasady pracy nad celem mentee
 • elementy komunikacji pozawerbalnej
 • znaczenie i definiowanie punktu odniesienia w procesie mentoringowym
 • podstawowe techniki wspomagające autodiagnostykę
 • swobodne korzystanie z podstawowych technik kalibrujących cel
 • zrozumienie różnic pomiędzy celem a strategią
 • zdobycie umiejętności właściwego formułowania i przekazywania feedbacku
 • fizjologiczne uwarunkowania człowieka w procesie zmiany
 • jak przygotowywać i towarzyszyć mentee w zmianie
 • jak zdefiniować bariery w zmianie
 • kiedy i jak stosować techniki coachingowe w procesie mentoringowym.

Obecnie otwarte szkolenia MENTOR Practitioner prowadzi Szkołą Mentorów Biznesu Fundacji Liderek Biznesu Szkoła Mentorów Biznesu FLB