Certyfikat ukończenia kursu Mentor Practictioner

Certyfikat ukończenia kursu Mentor Practitioner i uzyskanie akredytacji

Po ukończeniu każdego z modułów mentoringowych oraz odbyciu wymaganych godzin praktyki uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.

Po pozytywnej kwalifikacji prowadzących oraz spełnieniu dodatkowych warunków zgodnych z wymogami EMCC możliwe jest uzyskanie akredytacji w EMCC skróconą ścieżką „EIA application with EQA” na poziomie Practitioner (obowiązuje opłata akredytacyjna w EMCC).

 

Warunki uzyskania akredytacji EIA Practitioner:

  • ukończenie kursu MENTOR Practitioner (w tym przeprowadzenie wymaganych godzin praktyki)
  • pozytywna ocena prowadzących
  • napisanie autorefleksji
  • spełnienie pozostałych warunków akredytacji EMCC dotyczących poziomu Practitioner:
    Indywidualna Akredytacja EMCC
  • złożenie dokumentacji w EMCC i wniesienie opłaty akredytacyjnej do EMCC – skrócona ścieżka „EIA
    application with EQA”.