Warunki przystąpienia do programu MENTOR Practitioner

  • ukończenie modułu Foundation;
  • lub: dla Mentorów posiadających wcześniejsze doświadczenie w prowadzeniu mentoringu ukończenie MENTOR Foundation Fast Track;
  • dla absolwentów innych szkoleń: ukończenie podstawowego kursu coachingowego akredytowanego przez EMCC lub ICF poświadczonego certyfikatem ukończenia oraz praktykowanie mentoringu co najmniej przez 6 miesięcy przed rozpoczęciem kursu. W tym przypadku konieczne będzie wypełnienie kwestionariusza zgłoszenia przez kandydata (przebieg pracy zawodowej, ukończone kursy, certyfikaty), referencje kandydata, list motywacyjny, opinia z firmy – jeśli jest kurs opłacony przez firmę. Rozmowa kwalifikacyjna po akceptacji pisemnego zgłoszenia z jednym z trenerów lub konsultantem;
  • koszt 12 900 PLN netto;
  • cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, superwizję, konsultacje prowadzących, certyfikat udziału w szkoleniu, pomoc w przeprowadzeniu procesu akredytacyjnego.