Program Mentoringowy dla biznesu

międzynarodowa akredytacja EMCC, poziom Foundation i Practitioner

Idea

Program Mentoringowy dla Biznesu to nowoczesne narzędzie  wspierające firmę w profesjonalnym wykorzystaniu potencjału i talentów pracowników.

Dla kogo?

 • Dla doświadczonych pracowników, szefów, osób odnoszących sukcesy i liderów. Dla tej grupy jest płaszczyzną wykorzystania ich wiedzy i doświadczenia w inny niż biznesowy sposób.
 • Dla mniej doświadczonych jest drogą rozwoju swoich potencjałów i talentów ale również nauką przejmowania odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory.

Cele:

 • Rozwój firmy – nowoczesne zarządzanie potencjałem pracowników
 • Wykorzystanie wiedzy i doświadczenia ekspertów na rzecz rozwoju pracowników i firmy
 • Wspieranie osób z mniejszym doświadczeniem w ich zawodowym rozwoju
 • Wykorzystanie potencjału pracowników na rzecz rozwoju firmy

Beneficjenci:

 • Firma/organizacja – bezpośrednie przełożenie talentów pracowników na rezultaty biznesowe firmy
 • Pracownicy organizacji – budowanie sieci relacji biznesowych, realizacja celów zawodowych

Korzyści dla firmy

 • rozwój struktur organizacji – zespołów, kadry zarządzającej, zespołów projektowych
 • poszerzenie kompetencji obejmujących świadome planowanie rozwoju członków zespołu
 • efektywne wspieranie pracowników w trudnych zawodowych sytuacjach
 • sprawne zarządzanie konfliktami interpersonalnymi
 • efektywne komunikowanie i przekazywanie swojej wiedzy innym
 • adekwatne i optymalne zwiększanie zakresu odpowiedzialności pracowników
 • wzrost motywacji wśród pracowników
 • możliwość lepszego przygotowania następców na ważne stanowiska
 • tworzenie dobrej atmosfery pracy i zaufania w firmie

Uczestnicy Kursu Mentor FoundationMentor Practitioner uzyskują certyfikaty międzynarodowej organizacji mentoringowej EMCC

Kurs podstawowy Mentor Foundation – akredytacja EMCC

Spotkania OnLine
·         Moduł warsztatowy 7 godzin ·         Moduł warsztatowy 2×1.5hx 2dni
·         Moduł planowania procesu 2 godziny ·         Moduł planowania procesu 2 godziny
·         Moduł praktyczny 7 godzin (sesje mentoringowe, superwizja indywidualna) ·         Moduł praktyczny 7 godzin (sesje mentoringowe, superwizja indywidualna)
·         Moduł autorefleksji (esej, praca własna) ·         Moduł autorefleksji (esej, praca własna)
 • Praca w małych grupach maksymalnie 10 osób
 • Uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymują międzynarodowy certyfikat EMCC
 • Osoby, które ukończyły kurs mogą ubiegać się o międzynarodową akredytację mentorską EMCC na poziomie Mentor Foundation.

Kurs zaawansowany Mentor Practitioner – akredytacja EMCC

Spotkania OnLine
·         Moduł teoretyczno – warsztatowy

65 godzin

·         Moduł teoretyczno – warsztatowy 2×1.5h/14 dni
·         Moduł planowania procesu 5 godzin ·         Moduł planowania procesu 3×1.5 goodziny
·         Moduł praktyczny 60 godzin sesji mentoringowych ·         Moduł praktyczny 60 godzin sesji mentoringowych
·         Moduł superwizyjny – 3  superwizje indywidualne , 2 superwizje grupowe ·         Moduł superwizyjny – 3  superwizje indywidualne , 2 superwizje grupowe
·         Moduł autorefleksji 40 godzin (praca własna) ·         Moduł autorefleksji  40 godzin (praca własna)
 • Praca w małych grupach maksymalnie 10 osób
 • Uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymują międzynarodowy certyfikat EMCC
 • Osoby, które ukończyły kurs mogą ubiegać się o międzynarodową akredytację mentorską EMCC na poziomie Mentor Foundation.

W ramach współpracy prowadzimy:

 • Profesjonalne przygotowanie przyszłych Mentorów do pełnienia tej roli. Warsztaty przygotowujące posiadają akredytację EMCC.
 • Dobór osób chętnych do zostania Mentorami oraz uczniów.
 • Dobór par Mentor – Mentee – tak by spełnione zostały kryteria optymalnego doboru – potencjał Mentora – potrzeby Mentee
 • Spotkania informacyjne przygotowujące uczniów do wzięcia udziału w procesie mentoringowym.
 • Monitorowanie przebiegu programu – dbamy o przebieg i realizację poszczególnych procesów
 • Superwizję Mentorów i Mentee w czasie procesu mentoringowego
 • Ewaluację programu – wśród Mentorów i Mentee przeprowadzamy ankiety oceniające program po jego zakończeniu.