Program mentoringowy prowadzony w ramach Fundacji

 Ocena programu mentoringowego przez pracowników

Liczby

 • programie mentoringowym wzięło udział 130 par Mentor – Mentee
 • Czas trwania projektu: 10 m-cy maj 2018 – luty 2019
 • W ramach programu odbyły się 4 spotkania warsztatowe i 2 interwizyjne dla Mentorów oraz 4 spotkania warsztatowe dla Mentees.

Jakość merytoryczna programu mentoringowego

 • Mentees – 92% oceniło program na poziomie bardzo dobrym lub dobrym
 • Mentorzy – 95% oceniło program na poziomie bardzo dobrym lub dobrym

Najmocniejsze strony programu mentoringowego:

Mentees:

 • Trafiony wybór mentora
 • Warsztaty merytoryczne
 • Networking
 • Uporządkowany proces rozwojowy

Mentorzy:

 • Profesjonalne wsparcie merytoryczne programu
 • Możliwość dzielenia się wiedzą i doświadczeniem
 • Duża skala projektu
 • Sesje networkingowe
 • Bezpośredni kontakt, sesje interwizyjne

Opinie Mentees:

 • Sesje indywidualne 95% odpowiedzi na poziomie bardzo dobrym lub dobrym
 • Stopień realizacji swoich celów 90% odpowiedzi na poziomie bardzo dobrym lub dobrym
 • Dobór Mentora 96% dobór bardzo dobry lub dobry
 • Warsztaty 70% na poziomie bardzo dobrym lub dobrym
 • 66% Mentees chce zostać Mentorem w przyszłości

Co sprawiło największą osobistą satysfakcję Mentees:

 • Uświadomienie sobie rzeczy, których bez pomocy Mentora nie widziałem
 • Pewność podejmowania decyzji i zmierzania w dobrym kierunku.
 • Uzmysłowienie sobie co jest dla mnie naprawdę ważne
 • Wzrost samoświadomości na szczeblu zawodowym
 • Spojrzenie na swoje kompetencje z pozytywnej strony, złapanie oddechu w zmianach
 • Poznanie ciekawych ludzi
 • Zmiana perspektywy

Cele, nad którymi pracowali Mentees:

 • Większa pewność siebie, świadomość mocnych stron
 • Zbudowanie swojej pozycji w organizacji i autorytetu
 • Relacje – z szefem, współpracownikami, podwładnymi, rozwój empatii
 • Przywództwo i motywowanie pracowników
 • Efektywność osobista – lepsze zarządzanie czasem, planowanie długoterminowe, asertywność, delegowanie
 • Rozwój w roli zawodowej – awans, zbudowanie biznesu
 • Wsparcie w zmianie – wejście na nowe rynki, nowa rola zawodowa

Co osiągnęli Mentees:

 • „Zaczęłam szerzej patrzeć na wiele kwestii związanych z moim rozwojem zawodowym, otwierając się na nowe możliwości, bardziej zwracając uwagę na swoją osobowość, charakter i bardziej zagłębiając się w tę tematykę sięgając po odpowiednie pozycje naukowe.”
 • „Największą wartością była relacja z mentorką, jego sposób prowadzenia sesji uzmysłowił mi moje obszary do rozwoju, ale też postawił przede mną wiele pytań odnośnie mojej dalszej drogi zawodowej
 • „”Rozłożenie” celu mentoringowego na czynniki pierwsze; spojrzenie osoby z zewnątrz na codzienne wyzwania menedżerskie i zespołowe; nieosądzanie moich rozwiązań.
  Widzę dużą zmianę w kwestii zarządzania zespołem i podchodzenia do zarządzania, większe angażowanie ludzi w wypracowywanie rozwiązań.”
 • „Zmienił moje cele stawiane sobie przed przyjściem do tego programu. Myślałam, że chcę czegoś innego niż chcę naprawdę… I sprawił, że nie boję się stawiać sobie “niewygodnych” pytań.

Opinie Mentorów:

 • Ponad 83% zadowolonych na poziomie bardzo dobrym i dobrym
 • Ponad 95% bardzo usatysfakcjonowanych i usatysfakcjonowanych

Co sprawiło największą satysfakcję Mentorom?

 • Poczucie własnej sprawczości, feedback od Mentee, sukcesy Mentee
 • Odkrycie przez Mentee swoich silnych stron i wzrost poczucia własnej wartości
 • Obserwacja, jak Mentee zmienia się w dojrzałego menedżera
 • Wspaniałe zajęcia, spotkania cudownych ludzi
 • Trudna relacja i przełamywanie barier na linii Mentee/Mentor

Mentorzy o udziale w programie

 • „Najbardziej satysfakcjonujące było dla mnie poczucie, że życie mojej Mentee nabrało nowej jakości, miała czas i okazję na zweryfikowanie priorytetów w życiu nie tylko zawodowym, możliwość obserwacji, jak wzrasta jej energia życiowa”
 • „Mogę podzielić się swoim doświadczeniem i mogę pokazać inną perspektywę”
 • „Realny wpływ na działanie i postrzeganie świata ze strony Mentee, zauważony przez niego”.
 • „Moja mentee na początku sama nie była pewna swojego celu w programie, wręcz uważała, że nie jest jej potrzebny. W miarę rozwoju programu odkryłyśmy prawdziwe potrzeby i cele do zaadresowania i moja mentee bardzo się zaangażowała w proces (…) To był naprawdę wzruszający moment :)”

Ciągle doskonalimy program:

 • Warsztaty – tematyka i godziny (analiza sugestii z ankiet)
 • Wykorzystanie portali społecznościowych do wymiany wiedzy i networkingu
 • Klub Mentora i Mentees – bądźmy w kontakcie także po zakończeniu Programu!