Przywództwo w Biznesie – certyfikowany program John Maxwell Team

Idea przywództwa

Przedstawiamy propozycję dwustopniowego programu wspierającego liderów w świadomym kształtowaniu ścieżki  przywództwa opartego na teorii przywództwa John Maxwell. Program wspiera organizacje w rozwoju kompetencji przywódczych pracowników wyższego i średniego szczebla. Nasza oferta to dwa spójne cykle warsztatowe:

Dla kogo?

Dla tych, którzy:

 • chcą w profesjonalny i świadomy sposób budować swoją drogę przywódcy
 • są gotowi na pracę nad sobą w kontekście przywództwa, poznawanie i pokonywanie własnych barier
 • są gotowi na wymianę doświadczeń z innymi
 • chcą świadomie budować strategię organizacji/departamentu/zespołu

Adresaci:

 • liderzy z indywidualnym doświadczeniem bycia przywódcą
 • osoby aspirujące do tej roli, które chcą świadomie budować kompetencje liderskie

Cele:

Beneficjenci:

 • Firmy/organizacje – bezpośrednie przełożenie kompetencji liderskich na efekty biznesowe
 • Doświadczeni pracownicy/szefowie działów/właściciele firm – efektywne zarządzanie zespołami
 • Zespoły /departamenty – rozwój zespołów, efektywne wykorzystanie potencjału pracowników

Korzyści dla uczestników:

Ukończenie programu pozwoli odpowiedzieć sobie na pytania:

 • Co to znaczy być liderem?
 • Co to znaczy być „dobrym” liderem i w jaki sposób nim zostać?
 • Jakim liderem jestem?
 • Jaka jest twoja misja i w jaki sposób możesz ją realizować?
 • W jaki sposób budować swoją pozycję?
 • W jaki sposób angażować innych w realizację celów?
 • Jak sprawić by ludzie podążali za tobą?

Uczestnicy poznają narzędzia pomocne w: pracy z innymi, angażowaniu, motywowaniu planowej realizacji celów, dokonywaniu zmian, przechodzeniu przez proces zmiany i angażowaniu innych w realizację wspólnych projektów.

Uczestnicy otrzymują certyfikat John Maxwell Team

Korzyści dla firmy:

 • ustrukturyzowana inwestycja w zasoby managerskie
 • świadome przywództwo – odpowiedzialność wobec firmy, zespołu, indywidualnego rozwoju
 • Rozwój biznesu – efektywne wykorzystanie indywidualnego potencjału na rzecz biznesu
 • tworzenie strategii firmy opartej o realny potencjał przywódców

Cykl warsztatów  oparty jest na teorii przywództwa autorstwa Johna Maxwella. Teoria Johna Maxwella pozwala. Pokazuje czym jest i czym jest prawe przywództwo. Struktura leadershipu w jego ujęciu opiera się na i.

Kurs podstawowy  Indywidualna Ścieżka Rozwoju Przywództwa

 • Cykl 15tu spotkań, które odbywają się co dwa tygodnie.
 • Liczebność grupy warsztatowej maksymalnie 10 osób.
 • Osoby, które ukończą kurs otrzymają certyfikat John Maxwell Team.

Indywidualna Ścieżka Rozwoju Przywództwa

Kurs zaawansowany Leadership Gold

 • Cykl 12tu spotkań, które odbywają się co dwa tygodnie.
 • Liczebność grupy warsztatowej maksymalnie 10 osób.
 • Osoby, które ukończą kurs otrzymują certyfikat John Maxwell Team.

Leadership Gold

W ramach współpracy:

 • Kwalifikujemy do grup warsztatowych – kryteria doboru uczestników do kursu podstawowego i zaawansowanego
 • Diagnozujemy profil indywidualnych predyspozycji zawodowych uczestników – diagnoza potencjału przywództwa w oparciu o międzynarodowe testy predyspozycji zawodowych
 • Realizujemy kursy:
  • Indywidualna Ścieżka rozwoju Przywództwa – kurs podstawowy
  • Leadership Gold – kurs zaawansowany
 • Wspieramy uczestników kursu w rozwoju ich ścieżki przywódcy – sesje coachingowe, sesje mentoringowe, Grupy Mastermind.
 • Jako kontynuację kursów prowadzimy cykl spotkań Przywództwo w praktyce – uczestnicy mają możliwość wymiany doświadczeń i analizy praktycznych aspektów bycia mentorem