godzin warsztatów

godzin sesji indywidualnych

Od ponad 20 lat wspieramy ludzi
i firmy w ich rozwoju
i towarzyszymy dokonywaniu zmian.
Naszą motywacją i energią dzielimy się z Wami, z przekonaniem, że dobra i oparta na zaufaniu relacja jest niezbędna w
realizacji zamierzeń.

Dynamicznie zmieniamy naszą ofertę
dostosowując ją do rozwijających się trendów rynkowych i potrzeb klientów.

Akademia Mentorów STIBITZ

Akademia to miejsce profesjonalnego kształcenia Mentorów i stałego rozwoju kompetencji mentorskich.

Zapewniamy akredytowane przez EMCC dwustopniowe kursy: Mentor Foundation i Mentor Practitioner – posiadamy jedyną w Polsce międzynarodową akredytację EQA EMCC.

Prowadzimy naszych absolwentów przez całość procesu akredytacji na obydwu poziomach – Mentor Foundation i Mentor Practitioner – posiadamy uprawnienia EMCC do prowadzenia procesu akredytacji w Polsce.

Poziom
Mentor Foundation

(formuła zgodna z wymaganiami EMCC):

 1. część teoretyczno-warsztatowa
  7 godzin
 2. część praktyczna
  (sesje mentoringowe)
  min. 6 godzin
 3. autorefleksja pisemna
  5 godzin
 4. planowanie
  2 godziny
 5. 1 sejsa
  superwizyjna

Poziom
Mentor Practitioner

(formuła zgodna z wymaganiami EMCC):

 1. część teoretyczno-warsztatowa
  65 godzin
 2. część praktyczna
  (sesje mentoringowe)
  60 godzin
 3. refleksja
  40 godzin
 4. planowanie
  5 godziny
 5. sejse superwizyjne
  3 indywidualne i 2 grupowe

Biznes dla Biznesu

Kompleksowa oferta wsparcia firm w realizacji ich strategii i rozwoju.

Kursy
i warsztaty

 1. Programy mentoringowe i Akademia Mentoringu
 2. Akademia Przywództwa
 3. Kursy Zarządzania zespołem
 4. Mastermind Group
 5. Warsztaty strategiczne
 6. Warsztaty kompetencji miękkich

Ścieżka
indywidualna

 1. Sesje coachingowe
 2. Sesje
  mentoringowe
 3. Superwizje
 4. Assesment
  wyników
  testów
  diagnostycznych

Diagnostyka

 1. Diagnoza jakościowa
  – Projekt KAM badania jakościowe
  kultury organizacyjnej
  firmy/zespołu
 2. Diagnoza ilościowa
  kultury organizacyjnej firmy (komunikacja, lojalność, satysfakcja pracowników)

Kwestie merytoryczne związane z programem kursu i akredytacją

 

PIOTR CIACEK
piotr.ciacek@stibitz.pl
+48 501 740 180

JOANNA FILIPOWICZ
joanna.filipowicz@stibitz.pl
+48 605 075 306

Kwestie organizacyjne
(zgłoszenia, płatności, organizacja spotkań)

JULITA KOMOSA
julita.komosa@stibitz.pl
+48 516 532 856