Przebieg Programu KAM

w jaki sposób prowadzimy program KAM?

 

Przygotowujemy i przeprowadzamy ustrukturyzowane wywiady jakościowe z klientami. Nasze doświadczenie pokazuje, że forma bezpośredniej, ukierunkowanej rozmowy, która opiera się na szacunku i zrozumieniu rozmówcy pozwala uzyskać wiedzę, trudną do zdobycia w bieżących biznesowych relacjach z klientem czy nawet bardzo złożonych ankietach.

Projektem KAM obejmujemy trzy grupy klientów firmy:

 1. Klientów, którzy aktualnie współpracują z firmą:
  Realizacja programu pozwala dostrzec co w bieżącej współpracy jest dla klienta cenne, a co tę współpracę utrudnia. Daje możliwość wprowadzenia zmian do współpracy, tak by przebiegała ona jak najkorzystniej dla obu stron
 2. Klientów, którzy przestali kontynuować współpracę
  Badanie tej grupy klientów pozwala poznać i lepiej zrozumieć powody rozluźnienia lub zakończenia współpracy. Jest to bardzo ważna informacja z punktu widzenia kontaktów biznesowych z klientami.  Często pozwala również nawiązać ponownie relację z klientem – klienci często odbierają te badania jako rodzaj dbałości o nich.
 3. Potencjalnych przyszłych klientów (Prospecting KAM)
  Spotkania pozwalają poznać preferencje klientów przy wyborach dotyczących współpracy oraz kryteria wyboru. Dają szeroką informację dotyczącą potencjalnej „dostępności” klientów.

Nieodłącznym elementem projektu KAM jest proces analizy i raportowania. Jako efekt naszych działań otrzymasz:

 • raport ze spotkania
 • zbiorczy raport ze wszystkich przeprowadzonych spotkań będący analizą mocnych i słabych
  stron firmy wraz z rekomendacjami

Prospecting KAM to program wywodzący się z projektu KAM

 • Jest to projekt badań stworzony w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności w procesie
  poszukiwania i pozyskiwania klientów.
 • Nasze dotychczasowe doświadczenia pokazują, jak istotną rolę w poszukiwaniach i
  zdobywaniu klientów ma znajomość ich biznesu, potrzeb oraz kształt relacji, która
  nawiązuje się podczas współpracy.
 • Tę wiedzę wykorzystaliśmy w stworzeniu struktury Prospecting KAM. Doświadczenie i
  praktyka są jednymi z filarów, na których opieramy naszą pracę w trakcie realizacji
  projektu.

 

cele i korzyści prospecting-u kam dla klienta

Oferta została skonstruowana jako kompletny cykl działań, którego rezultaty mogą służyć realizacji konkretnych celów biznesowych związanych z poszerzeniem bazy klientów współpracujących z firmą.

Dzięki realizacji Programu Prospecting KAM zdobędziesz wiedzę na temat:

 • Oczekiwanego zakresu usług:
 • Sposobu wyboru dostawcy usług
 • Preferowanych zasad współpracy
 • Firm konkurencyjnych