Narzedzia

W naszej pracy wykorzystujemy różnorodne narzędzia, które wspierają realizację naszych usług. Są to głównie narzędzia pomocne w procesie diagnozy. Najczęściej korzystamy z nich na początku współpracy, by lepiej zrozumieć i poznać sytuację zespołu czy firmy. Dzięki uzyskanej wiedzy możemy wspólnie z tobą dopasować działania, które powinny zostać podjęte i zaadresować do nich adekwatne metody pracy.

Narzędzia, które wykorzystujemy wspomagają proces diagnozy na poziomie: firmy, zespołu i jednostki.

W diagnostyce firmy/zespołu od wielu lat korzystamy z:

Diagnostyki ilościowej i jakościowej:

  • Projektu KAM – jest to jakościowe badanie kultury organizacyjnej firmy/zespołu, dzięki któremu zdobędziesz wiedzę o tym w jaki sposób firma jest postrzegana przez: pracowników, konkurencję, klientów.
  • Badań ilościowych wywodzących się z kwestionariusza „Walker”, które pozwalają na precyzyjną ilościową diagnozę kultury organizacyjnej firmy (komunikacja, lojalność, satysfakcja pracowników)

Testów badających profil kompetencji zawodowych:

Informacje uzyskane z testów poszerzają wiedzę o potencjałach danej osoby, co pozawala ukierunkować pracę w obszarze rozwoju zawodowego i dopasować do tego metody pracy. Są również istotnym narzędziem wspierającym proces rekrutacji, proces budowy i rozwoju zespołów.

Testy predyspozycji indywidualnych mogą być również wykorzystane niezależnie od oferty. Możesz po prostu zamówić test by poznać swój profil zawodowych kompetencji.