Diagnostyka ilościowa kultury organizacyjnej, komunikacji, lojalności i satysfakcji pracowniczej

IDEA

Prowadzimy ilościowe badanie pracowników, na bazie schematu i kwestionariusza  „Walker”. To niezwykle precyzyjne narzędzie diagnostyczne, które pozwala na wszechstronna diagnostykę kultury organizacyjnej. Identyfikuje główne czynniki zwiększające lojalność i satysfakcję pracowniczą na każdym szczeblu i poziomie organizacji. Wskazuje tez wszystkie wrażliwe i faktycznie działające  dysfunkcyjnie czynniki, które wpływają bezpośrednio na niska lojalność, wadliwą komunikację i niską satysfakcję.

Kwestionariusz jest wystandaryzowany , dzięki czemu uzyskane wyniki można porównywać do  benchmarku i innych wyników, ale jednocześnie jest precyzyjnie dostosowany do specyfiki oraz przedmiotu działalności firmy w której badanie jest realizowane.

Realizacja badania jest przyjazna i bezpieczna dla pracowników. Badanie jest realizowane w ciągu 10-14 dni, metoda CAWI. Każdy pracownik ma swój indywidualny login do ankiety, zaś jej wyniki są zapisywane na zewnętrznym serwerze.

Na podstawie wyników badania, można zaplanować bardzo konkretne działania naprawcze i usprawniające funkcjonowanie firmy lub działu, procesy mentoringowe , szkolenia itp.