Testy diagnostyczne Master-hr.

W naszej pracy korzystamy z testów Master-hr. Testy zostały opracowane w oparciu o badania naukowe i posiadają międzynarodowe certyfikaty (m.in. BPSAPA). Testy dają gwarancję rzetelnej wiedzy o: indywidualnych predyspozycjach zawodowych, motywacji do pracy oraz sposobie funkcjonowania pracowników w relacjach z innymi.

Idea

 

Testy są wsparciem w obszarze:

  • REKRUTACJI – dają rzetelną i szczegółową informację o profilu kompetencji zawodowych, motywacji oraz rolach, które dana osoba przyjmuje w pracy zespołowej.  Jako pracodawca będziesz miał możliwość analizy profilu potencjalnego pracownika względem wymagań danego stanowiska. Pozwoli to na optymalizację procesu rekrutacji i zaoszczędzenie czasu.
  • ROZWOJU PRACOWNIKA – jako przełożony będziesz mógł razem ze swoim pracownikiem planować jego zawodowy rozwój w oparciu o profil kompetencji zawodowych, które posiada. Znajomość jego umiejętności, potencjałów i słabszych stron pozwoli optymalnie wspierać go w procesie realizacji zawodowych przedsięwzięć. Wiedza o pracowniku uzyskana z przeprowadzonych testów pozwoli stawiać przed nim realne i optymalne cele rozwojowe z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji. Testy umożliwiają optymalizację procesu rozwoju pracowników na wszystkich szczeblach. Mogą być również wsparciem w twoim własnym rozwoju.
  • BUDOWANIE ZESPOŁÓW – dobrze i sprawnie skonstruowany zespół to klucz do sukcesu. Jako przełożony dobrze wiesz, że efektywność pracy zespołu w dużej mierze zależy od dopasowania cech i motywacji tworzących go osób do celów zespołowych i osobowości lidera. Testy predyspozycji są wsparciem w świadomym kształtowaniu zespołu. Pozwalają na efektywne zorganizowanie pracy i wykorzystanie zasobów poszczególnych osób. Testy uzupełniają wiedzę o kompetencjach członków zespołu i wspierają sprawne i efektywne zarządzanie nim.

Wersje testów:

 

 

Test MPA

Test pozwala poznać zespół predyspozycji zawodowych, które posiada dana osoba. Test bada trzy główne grupy kompetencji zawodowych: „silę” działania (decyzyjność, wpływ na innych), kompetencje społeczne oraz preferowany styl pracy. Wyniki testu dają pełen obraz pól kompetencji pokazując mocne strony i talenty danej osoby. Oprócz cech podstawowych, test daje pełen opis 28 cech uzupełniających oraz opis preferowanych ról w pracy zespołowej. Analiza wyników pokazuje profil umiejętności zawodowych i nie ma charakteru ocennego.

 

 

 

Test EASI

Test EASI bada charakter motywacji danej osoby. Wyniki testu pozwalają odpowiedzieć na pytanie:

  • co motywuje naszego pracownika?
  • jaki rodzaj wyzwań jest dla niego interesujący?
  • jakie zadania najbardziej go angażują?

Wiedza o tym pozwoli przypisać mu zadania i role, w których będzie się czuł najbardziej kompetentny i które będą dla niego ciekawe i angażujące.

 

 

Wykonanie testów

Test jest dostępny online. Jego wypełnienie zajmuje około 30 min. Wyniki testów są poufne. Dostęp do nich mają wyłącznie osoby przeprowadzające test oraz zaakceptowane przez osobę wykonującą test. Wyniki są omawiane przez osoby, które posiadają certyfikat do udzielania informacji i interpretacji wyników testu.