Agnieszka Kaseja

Doświadczony coach, leadership, mentor, superwizor, trenerka zarządzania, diagnosta behawioralny. Jako jedyna w Polsce jestem akredytowana przez wszystkie trzy organizacje w Polsce: EMCC, ICF, Izba Coachingu. Moja specjalizacja to: efektywność osobista i zespołowa, leadership, skuteczność i siła psychiczna w obliczu wyzwań. Najczęściej mentoruję liderów w zakresie budowania rezylientnych zespołów oraz zmiany organizacyjnej oraz przywództwa. Przez 6 lat prowadziłam wysoce efektywne zespoły biznesowe. W diagnozie stylu funkcjonowania osób i zespołów wykorzystuję m.in. model DISC, z którym pracuję już od 20+ lat oraz test odporności psychicznej MTQ48. W latach 2016-2018 byłam Prezesem European Mentoring and Coaching Council Poland. Wspieram zarządy firm w zmianie i tworzeniu nowoczesnej kultury organizacyjnej. Oferuję profesjonalne wsparcie dla zarządzających programami coachingowymi i mentoringowymi. Jestem trenerką w Szkole Mentorów Biznesu prowadzonej przez STIBITZ oraz Fundację Liderek Biznesu oraz uczę mentoringu na Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadzę prelekcje dotyczące przywództwa, coachingu, mentoringu i superwizji. Prowadzę również superwizję coachów i mentorów wg zasad EMCC i Izby Coachingu, gdzie jestem asesorem w procesie akredytacji. Mój styl pracy opiera się na paradygmacie poznawczo-behawioralnym trzeciej fali. Bazuję m.in. na podejściu Mindfulness, Compassion, Acceptance & Committment. Posiadam międzynarodowe uprawnienia do prowadzenia szkoleń Zenger Miller (Folkman), które wprowadziły na rynek polski teorię i praktykę organizacji uczącej się. W pracy przestrzegam Globalnego Kodeksu Etycznego EMCC, ICF oraz Izby Coachingu.

Doświadczenie

 • 20+ lat w biznesie
 • 8 lat jako menedżer i lider
 • 5 lat jako coach i trener odporności psychicznej i rezyliencji
 • 900+ h jako coach siły psychicznej, leadership mentor
 • 500+ dni szkoleniowych
 • 100+ godzin jako superwizor coachów i mentorów
 • 20+ lat jako ekspert diagnozy behawioralnej DISC

Certyfikaty i dyplomy

 • ICF PCC – międzynarodowa akredytacja coacha 2020
 • Izba Coachingu – akredytacja coacha i superwizora 2018
 • EMCC EIA Practitioner – międzynarodowa akredytacja coacha i mentora 2017
 • Certyfikowany DISC D3 Konsultant Behawioralny (DISC Personality System, TEAMS, VALUES, BAI) 2015
 • Licencjonowany diagnosta MTQ48 (Test Odporności Psychicznej) 2015
 • Dyplom Studiów Podyplomowych Coachingu – Uniwersytet SWPS i Laboratorium Psychoedukacji 2009
 • Licencjonowany Międzynarodowy Trener Zarządzania Zenger Miller (Folkman) 1998

Narzędzia

 • DISC D3 DISC – styl zachowania, preferowana rola zespołowa, wartości, postawy
 • MTQ48 – test odporności psychicznej (zaangażowanie, pewność siebie, gotowość do podejmowania wyzwań, poczucie kontroli)
 • Diagnoza Dysfunkcji Zespołu Lencioniego
 • Time Perspective Therapy (TPT) Inventory Zimbardo &Sward.

Języki

Pracuję w języku polskim.

Klienci

Danone, PKO BP, Molex, Novartis, Astra Zeneca, Philip Morris, BAT, Philips, Sollers, grupa TVN, Axel Springer, Onet, RR Service, Speak Up, Zakłady Tłuszczowe Kruszwica, Telewizja PLUS, Heidelberg, Fundacja Szkolna, in.