Piotr Ciacek asesorem w ocm group

Miło nam poinformować, że Piotr Ciacek rozpoczął współpracę z brytyjską firmą OCM Group w roli asesora.

OCM Group od ponad 20 lat kształtuje rozwój zawodu trenera. Firma była członkiem założycielem EMCC i jako pierwsza zapewniła akredytacje zawodowe i akademickie w zakresie coachingu, mentoringu i superwizji. Jej całościowe i praktyczne podejście pomaga w kształtowaniu skutecznych trenerów, mentorów oraz superwizorów.OCM Group szkoli coachów również w formule online. Cały proces szkoleniowy, narzędzia oraz zadania mają formę  zdalną. Do zadań asesora należy na bieżąco obserwować oraz oceniać postępy ucznia (kandydata na coacha).Do obowiązków kandydata na coacha należy  nadesłanie asesorowi  dwóch nagrań z prowadzonych przez siebie sesji. Z pierwszego kandydat otrzymuje feedback od asesora, a  drugie podlega tylko ewaluacji. Warunkiem otrzymania certyfikatu na poziomie “Foundation” jest wypełnienie wszystkich 6 modułów przez kandydata na coacha, wysłanie dwóch nagrań z własnych sesji i odpowiedź na 16 pytań z obszarów kompetencji EMCC.