WSPÓLNIE POMAGAMY UKRAINIE

Wydarzenia, które rozgrywają się za naszą wschodnią granicą wstrząsnęły naszym społeczeństwem, które odpowiadając na krzyk rozpaczy chce pomagać naszym ukraińskim sąsiadom. Wielu z nas zdecydowało się przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy, którzy w ostatnich dniach doświadczyli traumatycznych przeżyć. Jest to piękny akt humanitaryzmu, ale jednocześnie należy być świadomym wielu komplikacji, jakie może nieść ze sobą zamieszkanie pod wspólnym dachem z obcymi osobami – z osobami, z którymi dzieli nas język, kultura, nierzadko religia. Wspólne mieszkanie może nastręczać wielu problemów takich jak: bariera językowa, ustalenie i egzekwowanie zasad panujących w domu, reagowanie na skrajne emocje tj. płacz, wycofanie, nieufność.
Dlatego wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom STIBITZ pragnie aktywnie wspierać zarówno osoby, które przyjęły lub przyjmą pod swój dach uchodźców jak i ukraińskich lokatorów. Nasi certyfikowani coachowie, trenerzy i psychologowie chcą pomagać takim osobom na zasadach wolontariatu oferując bezpłatne, sesje interwencyjne i spotkania, które pomogą obu stronom poradzić sobie ze stresem i odnaleźć się w tej niecodziennej sytuacji.

Sesje dedykowane osobom przyjmującym uchodźców obejmują profesjonalne wsparcie w zakresie:

 

– kontraktowania, czyli o tym jak wyznaczać i egzekwować granice;

– radzenia sobie w barierą językową;

– skutecznej komunikacji;

– bycia asertywnym;

– reagowania na skrajne emocje.

Dodatkowo oddzielną pomoc w postaci interwencji terapeutycznych oferujemy ofiarom konfliktu na Ukrainie.

Nasi trenerzy świadczą wsparcie psychologiczne, które pomoże im:

– zdiagnozować stopień dysfunkcji emocjonalnych i skierować na ewentualną terapię;

– odnaleźć się w trudnej sytuacji i zaadaptować w nowych warunkach;

– radzić sobie ze stresem;

– efektywnie komunikować się z osobami, u których przebywają (mówić o swoich obawach i potrzebach).

Sesje dla uchodźców mogą być prowadzone w języku polskim, rosyjskim bądź angielskim.
W zależności od uzgodnień obu stron sesje mogą odbywać się w formie spotkań bezpośrednich, wideokonferencji lub rozmów telefonicznych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 516-532-856 lub mailowy: julita.komosa@stibitz.pl