Pracujemy OnLine

Pracujemy OnLine

Zmiana jest osią naszej współpracy z Państwem – wspieramy firmy w procesie zmiany, towarzyszymy w rozwoju i procesie dokonywania zmian zawodowych naszych klientów.

W obecnej dynamicznie zmieniającej się sytuacji sami aktywnie podążamy za okolicznościami i wymaganiami, które niesie, by nadal profesjonalnie współpracować z Państwem i świadczyć usługi najwyżej jakości.

Oferta:

Cała nasza dotychczasowa oferta jest dostępna dla Państwa OnLine.

Platforma:

Nasze kursy, warsztaty i spotkania indywidualne prowadzimy na platformie Whereby, Zoom, Skype.
Pracujemy również na platformach, z których aktualnie korzystają nasi klienci.

Formuła (kursy, warsztaty):

Platforma zapewnia użycie i wykorzystanie wszystkich naszych narzędzi: praca w grupach, podgrupach, prowadzenie ćwiczeń w parach, praca indywidualna, przeprowadzanie ewaluacji kursu. Przy każdym z naszych kursów znajdziecie Państwo informację o przebiegu wersji online: bloki tematyczne, czas trwania, przerwy, liczebność grup.

Formuła (webinar):

Prowadzimy również spotkania seminaryjne online typu webinar z możliwością dwustronnej wymiany komunikacji, aktywnego udziału uczestników i zastosowaniem wirtualnych narzędzi.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą
Zespół STIBITZ