Referencje

Zapraszamy do zapoznania się z referencjami oraz opiniami naszych klientów.
FUNDACJA GALERII FOKSAL

ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZENIU WARSZTATÓW I SESJI COACHINGOWYCH.

Niniejszym zaświadczamy, iż firma „STIBITZ” przeprowadziła dla Fundacji Galerii Foksal następujące sesje coachingowe:

3 spotkania warsztatowe
(Piotr Ciacek, Joanna Filipowicz, Andrzej Przywara, Joanna Diem)

5 sesji indywidualnych
(Piotr Ciacek, Andrzej Przywara)

PWC POLSKA

LIST REFERENCYJNY PO ZREALIZOWANIU PROJEKTU KAM  (PRZEPROWADZENIE I PODSUMOWANIE W POSTACI SZCZEGÓŁOWYCH RAPORTÓW, NIEZALEŻNYCH WYWIADÓW OSOBISTYCH Z WYBRANYMI KLIENTAMI).

Wywiady te zostały wykonane na bardzo wysokim poziomie, profesjonalnie, wykazując dobre zrozumienie grupy docelowej co znacząco wpływało na satysfakcję ze współpracy i osiągnięty efekt końcowy. Mocną stroną tej współpracy była efektywna i sprawna komunikacja, umiejętność dostosowania się do oczekiwań klienta, zachowanie zasad poufności.

Piotr Ciacek mimo krótkiego terminu wykonania zlecenia zapewnił odpowiednią ilość zasobów, która pozwoliła na zachowanie narzuconych terminów.

Na podstawie naszej współpracy i wykonanego dla nas zlecenia polecamy Pana Piotra Ciacka jako profesjonalnego doradcę.

ERNST YOUNG

PODZIĘKOWANIE ZA WARSZTATY STRATEGICZNE DLA ZESPOŁU.

To był dla mnie ważny punkt w procesie pracy z zespołem i otworzeniem go na nowe formy funkcjonowania na rynku. Dałeś nam mnóstwo wsparcia i inspiracji. Będziemy pracować dalej.

MILLWARD BROWN

ZAŚWIADCZENIE  O PRZEPROWADZENIU SESJI COACHINGOWYCH Z MENAGERAMI WYŻSZEGO I ŚREDNIEGO SZCZEBLA FIRMY.

Zaświadcza się, że p. Piotr Ciacek w okresie od 1 października 2014  roku do 1 kwietnia 2015 roku przeprowadził 54 sesje coachingowe z managerami wyższego i średniego szczebla Millward Brown Polska S.A.

SKANSKA

LIST REFERENCYJNY PO  ZREALIZOWANIU PROCESÓW COACHINGOWYCH Z MANAGERAMI WYŻSZEJ KADRY (CZŁONKAMI ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO).

Pan Piotr Ciacek jest coachem, z którym współpracujemy od roku. W 2015 zrealizował kilka procesów coachingowych ( niektóre trwają nadal) dla wyższej kadry zarządczej ( członków zespołu zarządzającego – management team ), w sumie 32 godziny. Pan Piotr jest niezwykle ceniony przez naszych liderów, a także dział HR. Trafnie diagnozuje potrzeby każdego uczestnika i prowadzi procesy coachingowe w oparciu o sprawdzone ale i różnorodne narzędzia i metody dopasowane indywidualnie do uczestnika i jego potrzeb rozwojowych. Pozostaje także w systematycznym kontakcie ze sponsorami procesów (dyrektorem HR i bezpośrednimi szefami swoich coachee).

Miałam osobiście przyjemność rozpoczynać i współustalać cele procesów coachingowych wraz z panem Piotrem i każdorazowo było to niezwykle profesjonalne i ciekawe spotkanie.

Uczestnicy procesów coachingowych prowadzonych przez Pana Piotra zawsze są pełni   uznania dla jego umiejętności, stylu pracy, a także inspiracji i motywacji, jaką ich obdarza. U tych liderów obserwujemy też stały rozwój w obszarach kompetencji, które były/są przedmiotem coachingu.

REFERENCJE

Jednym z elementów globalnej strategii i priorytetem Skanska jest rozwój pracowników. Podejmujemy szereg działań, które mają na celu zapewnienie najlepszych warunków do ciągłego rozwoju pracowników i kadry menedżerskiej. Menedžerom średniego i wyższego szczebla oferujemy możliwość rozwoju poprzez coaching. Wielu naszych menedżerów decyduje się nad doskonaleniem swoich umiejętności i warsztatu menedżerskiego metodą coachingową. 

Pan Piotr Ciacek jest coachem, z którym współpracujemy od roku. W 2015 zrealizował kilka procesów coachingowych (niektóre nadal trwają) dla wyższej kadry zarządczej (członków zespołu zarządzającego (management team), w sumie 32 godziny. Pan Piotr jest niezwykle ceniony przenaszych liderów, a także dział HR. Trafnie diagnozuje potrzeby każdego uczestnika i prowadzi procesy coachingowe w oparciu o sprawdzone, ale i różnorodne narzędzia i metody dopasowane indywidualnie do uczestninka i jego potrzeb rozwojowych. Pozostaje także w systematycznym kontakcie ze sponsorami procesów (dyrektorem HR i bezpośrednimi szefami swoich coachee). Miałam osobiście przyjemność rozpoczynać i współustalać cele procesów coachingowych wraz z Panem Piotrem i każdorazowo było to niezwykle profesjonalne i ciekawe spotkanie. 

W Skanska CDE prowadzimy także systematyczny dialog z uczestnikami wszystkich programów rozwojowych. Uczestnicy procesów coachingowych prowadzonych przez Pana Piotra zawsze są pełni uznania dla jego umiejętności, stylu pracy, a także inspiracji i motywacji, jaką ich obdarza. U tych liderów obserwujemy też stały rozwój w obszarach kompetencji, które były/są przedmiotem coachingu.

 

Katarzyna Olczak
HR Director, Skanska CDE

 

LIST REFERENCYJNY

Po zrealizowaniu cyklu dwunastu warsztatów dla poszczególnych zespołów Skanska Property Poland oraz przeprowadzeniu ponad czterdziestu sesji coachingu indywidualnego w latach 2018 – 2019 dla menadżerów różnych poziomów zarządczych, mogę bezwzględnie zarekomendować współpracę z Piotrem Ciackiem jako rzetelnym ale i wymagającym partnerem. Dlaczego?

Cykl warsztatów prowadzony przez Piotra cechował się wysokim profesjonalizmem i dostosowaniem metod pracy do potrzeb zespołów i firmy. Każdy z warsztatów poprzedzony był rzeczową analizą badań, potrzeb menadżera i oczywiście zespołu. To też spowodowało, że warsztaty były prowadzone na wysokim poziome merytorycznym, w opartej na wzajemnym zaufaniu atmosferze. Podejście i rozumienie okoliczności biznesowych i sytuacji firmy przez Piotra, ale też dzielenie się własnymi doświadczeniami Piotra były inspiracją dla uczestników do kreowania własnych pomysłów  i pełnego zaangażowania się w proces. Propozycje działań, które powstały w trakcie warsztatów stanowiły bazę do podjęcia dalszych kroków w obszarze zarządzania poszczególnymi zespołami jak również do dalszych prac kadry zarządzającej.

Procesy coachingowe prowadzone przez Piotra cieszą się dużym uznaniem osób w nich uczestniczących. Piotr wykazuje się wysokim zrozumieniem potrzeb i trafnym doborem metod i narzędzi wspierających realizację celów coachingowych. Uczestnicy potwierdzają, że czas współpracy coachingowej był dla nich istotną inspiracją i pomógł w ich zawodowym rozwoju.

Nasza wieloletnia już współpraca pozwala nam z pełnym przekonaniem polecić Piotra Ciacka i współpracę z nim na wielu płaszczyznach – zarówno w indywidualnych jak i zespołowych procesach. Piotr potrafi zadać trudne pytania, przekierować dyskusję na właściwe tory znajdując sedno problemu, zainspirować do działań i realnego wpływu na siebie i otoczenie – nie tylko biznesowe.

 

Anna Marciniak
Dyrektor HR i Administracji  Skanska Property Poland

BRE UBEZPIECZENIA

LIST REFERENCYJNY  PO PRZEPROWADZENIU SZKOLEŃ DLA ŚREDNIEJ KADRY MANAGERSKIEJ ORAZ INDYWIDUALNYCH SESJI COACHINGOWYCH.

W roku 2012 pan Piotr Ciacek przeprowadził szkolenia dla średniej kadry managerskiej w wymiarze 32 godzin, oraz indywidualne sesje coachingowe z managerami w wymiarze 40 godzin.

Projekty szkoleniowe  charakteryzowały się profesjonalizmem, interesującą zawartością merytoryczną oraz zastosowaniem aktywizujących metod nauczania. Były one zarówno interesujące jak i przydatne dla uczestników.

Na podkreślenie zasługuje również szeroka wiedza prowadzącego i bardzo dobre przygotowanie omówionych zagadnień . Możemy jak najbardziej polecić współpracę z Panem Piotrem , oceniamy ją bardzo wysoko i  z całą pewnością możemy wyróżnić ich działalność.

FUNDACJA WSPÓŁPRACY POLSKO-NIEMIECKIEJ

LIST REFERENCYJNY Z PODZIĘKOWANIAMI ZA PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ŚCIEŻKI ROZWOJU I EWALUACJI PRACOWNIKÓW ORAZ WYPRACOWANIE MODELU RESTRUKTURYZACJI ZATRUDNIENIA.

Chciałbym w imieniu Zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej podziękować firmie Stibitz za profesjonalne przygotowanie projektu ścieżki rozwoju i ewaluacji pracowników oraz ponadprzeciętne zaangażowanie w wypracowanie modelu restrukturyzacji zatrudnienia w FWPN. Firma STIBITZ nie tylko celnie i w krótkim czasie zdiagnozowała problemy w systemie motywowania i modelu zatrudnienia pracowników, ale także w sposób szybki i kompetentny przygotowała narzędzia do wdrożenia nowego systemu ewaluacji, który spełnił nasze oczekiwania i był wyjątkowo dobrze dopasowany do potrzeb naszej instytucji. Była to bardzo ważna pomoc w procesie reorganizacji FWPN  i pozwoliła na szybkie wdrożenie propozycji oraz zapewniła gotowe instrumenty do samodzielnej pracy z zespołem na dalszym etapie wdrażania projektu. 

Jesteśmy pełni uznania dla profesjonalnej pomocy udzielonej naszej instytucji i dziękujemy za zaangażowanie.

Na podkreślenie zasługuje również szeroka wiedza prowadzącego i bardzo dobre przygotowanie omówionych zagadnień. Możemy jak najbardziej polecić współpracę z panem Piotrem Ciackiem, oceniamy ja bardzo wysoko i z całą pewnością możemy wyróżnić ich działalność.

DZP

ZAŚWIADCZENIE  O PRZEPROWADZENIU SESJI COACHINGOWYCH Z MANAGERAMI WYŻSZEGO SZCZEBLA FIRMY  W ROKU 2014.

W imieniu kancelarii prawniczej DZP zaświadczam, że p. Piotr Ciacek w roku 2014 przeprowadził 145 ( sto czterdzieści pięć ) indywidualnych sesji coachingowych z wyższego szczebla pracownikami kancelarii ( dyrektorzy, partnerzy i senior asociate).

 

PODZIĘKOWANIE ZA PRZEPROWADZENIE CYKLU SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH KANCELARII.

W imieniu kancelarii prawniczej Domański Zakrzewski Palinka zaświadczam, że p. Piotr Ciacek w roku 2013 i 2014 przeprowadził cykl warsztatów szkoleniowych dla pracowników merytorycznych kancelarii. Szkolenie obejmowało tematykę obsługi klienta i było podzielone na następujące bloki:

 • „identyfikacja i pokonywanie barier w komunikacji”
 • „komunikacja z klientem i identyfikacja jego potrzeb”
 • „negocjacje”
 • „sprzedaż i relacje z klientem”
 • „mentoring”

 

ZAŚWIADCZENIE  O PRZEPROWADZENIU SESJI COACHINGOWYCH Z MANAGERAMI WYŻSZEGO SZCZEBLA FIRMY  W ROKU 2013.

W imieniu kancelarii prawniczej DZP zaświadczam, że p. Piotr Ciacek w roku 2013 przeprowadził 141  (sto czterdzieści jeden) indywidualnych sesji coachingowych z wyższego szczebla pracownikami kancelarii (dyrektorzy, partnerzy i senior asociate).

 

ZAŚWIADCZENIE O PRZEPROWADZENIU CYKLI SZKOLENIOWYCH I WARSZTATÓW DLA MANAGERÓW WYŻSZEGO SZCZEBLA I PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH KANCELARII W LATACH 2017–2019.

Na przestrzeni ostatnich 3 lat współpracowaliśmy z p. Piotrem Ciackiem w zakresie prowadzenia profesjonalnych cykli warsztatów rozwoju kompetencji przywódczych: 

 • Leadership Gold – cykl 12tu spotkań dla kadry zarządzającej (obecnie w toku)
 • Indywidualna Ścieżka Rozwoju Przywództwa – cykl 11tu spotkań dla kadry zarządzającej 

Cykle warsztatów przywództwa cieszą się dużym zainteresowaniem naszych pracowników. Uczestnicy wysoko cenią styl prowadzenia spotkań, profesjonalizm i kompetencje merytoryczne prowadzącego. 

Dla młodszych pracowników merytorycznych P. Piotr Ciacek w ostatnich trzech latach (66 dni warsztatowych) realizował kompleksowy program warsztatów, którego celem był rozwój kompetencji miękkich wspierających realizację celów biznesowych. Tematyka warsztatów obejmowała: 

 • Sprzedaż (warsztaty podstawowe i zaawansowane)
 • Komunikacja (warsztaty podstawowe i zaawansowane)
 • Negocjacje
 • Zarządzanie zmianą
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie projektem
 • Zarządzanie zespołem 

Szkolenia zostały wysoko ocenione przez uczestników, którzy doceniali ich praktyczny charakter oraz znajomość i rozumienie okoliczności biznesowych ich pracy. P. Piotr Ciacek zaproponował program rozwoju kompetencji miękkich pracowników merytorycznych uwzgledniający ich zróżnicowane doświadczenie i umiejętności.

 

 

W naszej kancelarii na przestrzeni ostatnich dwóch lat p. Piotr Ciacek wprowadził i zrealizował również dwa cykle programów mentoringowych dla 32 par Mentor – Mentee. Programy cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów jak i mentorów. Prowadzący zapewnił Mentorom profesjonalne szkolenie w obszarze kompetencji mentorskich – posiada akredytację międzynarodowej organizacji mentoringowej EMCC. 

Dla pracowników kancelarii p. Piotr Ciacek w ciągu ostatnich dwóch lat przeprowadził 140 indywidualnych sesji mentoringowych i coachingowych oraz 40 godzin konsultacyjnych.

 

Krzysztof A. Zakrzewski
Partner Zarządzający

GAZ SYSTEM

NINIEJSZYM POŚWIADCZAMY, ŻE:

Wykonawca, tj. „STIBITZ” Piotr Ciacek z siedzibą przy ulicy Zielonej 2b w Łomiankach, wykonał na zlecenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą przy ulicy Mszczonowskiej 4 w Warszawie, zamówienie pn.: cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe grupy pracowników wskazanych przez Zamawiającego. 

Zakres zamówienia obejmował w szczególności: 

 1. przeprowadzenie indywidualnych sesji szkoleniowych – trening indywidualny z elementami mentoringu dla jednego pracownika wskazanego przez Zamawiającego, 
 2. przeprowadzenie dwóch sesji coachingu grupowego dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego,
 3. przeprowadzenie jednego warsztatu komunikacji dla wskazanej grupy pracowników przez Zamawiającego,
 4. przeprowadzenie testów MPA i EASI dla wskazanej grupy pracowników wraz z udzieleniem informacji zwrotnych. 

 

Anna Bednarek
Dyrektor Pionu Zakupów

FUNDACJA DORASTAJ Z NAMI

REFERENCJE

Pragnę podziękować firmie „STIBITZ”, która w dniu 04.07.2017r., przeprowadziła szkolenie dla pracowników Fundacji Dorastaj z Nami z zakresu komunikacji, struktury zespołu, zdefiniowania ról i funkcji poszczególnych osób w fundacji.

Panu Piotrowi Ciackowi wraz z zespołem udało się w krótkim czasie zdiagnozować możliwe problemy i wskazać właściwe kierunki dalszej pracy w tym obszarze.

Szkolenie przeprowadzone na bardzo wysokim profesjonalnym poziomie z zastosowaniem nowoczesnych metod aktywizujących było nie tylko bardzo przydatne, ale również bardzo interesujące.

Na szczególne uznanie zasługuje szeroka wiedza ogólna i specjalistyczna prowadzących zajęcia jak i ogromne zaangażowanie w wypracowanie kierunków dalszego rozwoju naszej organizacji.

Wszystkim zainteresowanym polecam współpracę z Panem Piotrem Ciackiem i Jego zespołem.

 

Magdalena Pawlak
PREZES ZARZĄDU FUNDACJI DORASTAJ Z NAMI

VISTRA

OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH