Assessment wyników testów diagnostycznych

IDEA

Co to są testy diagnostyczne? Do czego służą?

Testy diagnostyczne, które proponujemy to profesjonalne metody diagnostyczne pozwalające poznać profil predyspozycji zawodowych osób, które przystępują do testów.

Osoba wykonująca test otrzymuje wyniki testów w postaci spójnie opracowanej puli informacji o potencjałach, talentach i predyspozycjach zawodowych danej osoby.

W drodze poznawania własnych potencjałów i mocnych stron pracowników proponujemy sesje Assesment, które po wykonaniu testu są elementem procesu diagnostycznego i pozwalają na pełne wykorzystanie informacji płynących z wyników testów.

Są to spotkania osób wypełniających testy z osobami uprawnionymi do prowadzenia profesjonalnych sesji omawiających profile predyspozycji zawodowych.

Wyniki testów są istotnym elementem wspierającym procesy rekrutacyjne, budowanie zespołów czy procesy rozwoju pracowników. W każdym z tych procesów w omówieniu wyników testów udział może wziąć:

  • Procesy rekrutacyjne – przełożony nowo zatrudnionego pracownika lub osoba z działu HR
  • Rozwój zawodowy pracowników – przełożony, osoba z działu HR, coach lub mentor
  • Proces budowania zespołów – szef zespołu jak również wszyscy członkowie zespołu