Assessment wyników testów diagnostycznych

Idea

Czym są testy diagnostyczne?

 

Testy diagnostyczne, które proponujemy to profesjonalne metody diagnostyczne pozwalające poznać profil predyspozycji zawodowych osób, które przystępują do testów.

Testy diagnostyczne:

 • badają ogólny profil predyspozycji zawodowych danej osoby
 • wskazują w jakim stopniu dana osoba spełnia kryteria kompetencyjne stanowiska, na którym pracuje lub ma pracować
 • definiują mocne strony i potencjały danej osoby
 • definiują bariery i ograniczenia pracownika
 • badają strukturę zespołu – pomagając w efektywnym zarządzaniu

Osoba wykonująca test otrzymuje wyniki testów w postaci spójnie opracowanej puli informacji o potencjałach, talentach i predyspozycjach zawodowych danej osoby.

W drodze poznawania własnych potencjałów i mocnych stron pracowników proponujemy sesje Assesment, które są formą omówienia profilu predyspozycji już po wykonaniu testu. Sesje Assessment są elementem procesu diagnostycznego i pozwalają na pełne wykorzystanie informacji płynących z wyników testów.

Spotkania diagnostyczne to ustrukturyzowana rozmowa osób wypełniających testy z osobami uprawnionymi do prowadzenia profesjonalnych sesji omawiających profile predyspozycji zawodowych.

Zastosowanie

Wyniki testów są istotnym elementem wspierającym:

 • procesy rekrutacyjne
 • budowanie zespołów
 • procesy rozwoju pracowników
 • prowadzenie procesów mentoringowych

Organizacja

Spotkania trwają ok 60 min. i są prowadzone przez osoby posiadające uprawnienia do analizy wyników i ich omówienia

W zależności od celu przeprowadzenia testu, w omówieniu wyników może wziąć udział :

 • Procesy rekrutacyjne – przełożony nowo zatrudnionego pracownika lub osoba z działu HR
 • Rozwój zawodowy pracowników – przełożony, osoba z działu HR, coach lub mentor
 • Proces budowania zespołów – szef zespołu jak również wszyscy członkowie zespołu

Wybierz swojego mentora lub coacha

Piotr
Ciacek

Jacek
Bełdowski

Joanna
Kucharczyk-Capiga

Marta
Skrzydelska