Sesje coachingowe

Idea

Czym jest coaching?

Coaching to metoda wspierania ludzi w ich zawodowym i osobistym rozwoju.

Istotą coachingu jest pomoc w realizacji zawodowych i życiowych celów. Tym samym proces coachingowy jest nastawiony na zmianę i działanie.

Istotą coachingu jest poszerzanie świadomości siebie i stopniowe przejmowanie przez klienta odpowiedzialności za własne życie i działania, które podejmuje. Proces coachingowy to spotkanie dwóch osób: coacha i klienta. Rolą coacha jest towarzyszenie klientowi lepszym rozumieniu i poznawaniu siebie. Świadomość siebie, swoich ograniczeń i możliwości jest drogą do realizacji celów, jakie klient sobie stawia.

Coaching jest pomocą zarówno w zamierzonym i planowym dążeniu do osiągnięcia celów jak również jest narzędziem wspierającym ludzi w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Pozwala przejść przez nie konstruktywnie i wypracować możliwe rozwiązania.

Praca coachingowa pomaga dostrzec swoje potencjały i zasoby. Czasem może być tak, że nie zdajemy sobie sprawy z kapitału, który posiadamy lub nie wiemy, że warto z niego w danym momencie skorzystać. Często nie dostrzegamy też innych możliwości, po które warto sięgnąć.

Proces coachingowy pomaga zdefiniować realne do wykonania cele i znaleźć własną, wynikającą z osobistych wyborów i decyzji, drogę ich realizacji.

 

Organizacja

  • liczba spotkań jest uzależniona od celu jaki zostanie ustalony i waha się od trzech do sześciu miesięcy
  • spotkania coachingowe odbywają się z reguły co 2–3 tygodnie. częstotliwość spotkań może się zmieniać w zależności od potrzeb klienta i bieżącej sytuacji
  • czas trwania spotkania 1–1,5 godz.
  • spotkania coachingowe są objęte zasadą poufności obowiązującą osoby prowadzące.

Wybierz swojego mentora lub coacha:

Piotr
Ciacek

Jacek
Bełdowski

Joanna
Kucharczyk-Capiga

Marta
Skrzydelska