Sesje mentoringowe

Idea

Czym są sesje mentoringowe?

 

Sesje mentoringowe to indywidualne spotkania z akredytowanym mentorem, których celem jest profesjonalna pomoc i wsparcie w: rozwoju, dokonywaniu zmian w zawodowym życiu czy konstruktywnym przechodzeniu przez trudne zawodowe sytuacje.

Inaczej niż w coachingu, mentor wspiera Ucznia w pełni korzystając ze swojego doświadczenia, wiedzy i zasobów. Profesjonalna sesja mentoringowa opiera się o kontrakt zawarty między Mentorem a Uczniem, który określa konkretne cele Mentee, czasowe ramy spotkań i całości procesu, zasady komunikowania się oraz zasady poufności.

Czas trwania procesu mentoringowego zależy od celu, który zostanie wyznaczony oraz bieżących okoliczności i sytuacji Ucznia. W czasie spotkań zarówno Mentor jak i Uczeń współpracują na rzecz realizacji celów Ucznia.

Rolą Mentora jest:

  • stworzenie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa w relacji z Uczniem
  • profesjonalne korzystanie z wiedzy i doświadczenia na rzecz realizacji celów Ucznia
  • wspieranie procesu narzędziami pracy mentorskiej
  • praca zgodna z najwyższymi standardami oraz dbałość o wysoką jakość pracy

Rolą Ucznia jest:

  • Świadome zaangażowanie w proces mentoringowy
  • Dążenie do realizacji wyznaczonych celów
  • Aktywność w obszarze gotowości do spotkań i ich organizacji oraz w obszarze pracy na rzecz realizacji celu pomiędzy spotkaniami

Organizacja

Sesje trwają zwykle między 60 a 90 minut i mają określoną strukturę.

Spotkania odbywają się online lub “face to face”

Częstotliwość spotkań zależy od celu procesu oraz bieżących okoliczności wpływających na pracę Ucznia – jednak nie powinna być większa niż 4 tygodnie.

 

Wybierz swojego mentora lub coacha

Piotr
Ciacek

Jacek
Bełdowski

Joanna
Kucharczyk-Capiga

Marta
Skrzydelska