Sesje mentoringowe

IDEA

Na czym polegają sesje mentoringowe?

Sesje mentoringowe to indywidualne spotkania z mentorem, który daje Mentee dostęp do swoich zasobów. Innymi słowy w ciągu procesu mentoringowego  Mentee ma dostęp do doświadczeń zawodowych i jeśli strony się tak umówią, życiowych Mentora. Mentee może prosić o wskazówki, rady, pomysły i towarzyszenie we własnym procesie rozwojowym. Mentor korzysta z narzędzi coachingowych, ale także dysponuje dodatkowo (obok własnego doświadczenia) zasobem różnych konkretnych narzędzi strukturyzujących, stymulujących, porządkujących .

Procesy mentoringowe mogą trwać dłużej niż coachingowe, bo ich głównym celem jest rozwój i trwałe rozszerzenie samoświadomości Mentee w oparciu o własne odkrywane zasoby, działania i zmiany. Zdarzają się także bardzo krótkie procesy składające się z 1–2 sesji – to wszystko zależy od celu jaki Mentee chce osiągnąć.

ORGANIZACJA

Sesje trwają zwykle między 45 a 90 minut i mają określoną strukturę. W odróżnieniu od procesów coachingowych nie kontraktujemy z góry liczby sesji w procesie. Za każdym razem jest to indywidualnie ustalane z Mentee .