Superwizje

IDEA

Czym jest superwizja?

 

Superwizja to interakcja, która ma miejsce, kiedy mentor albo coach przedstawiają superwizorowi swoje doświadczenia z pracy coachingowej albo mentorskiej po to, aby uzyskać wsparcie oraz zaangażować się w refleksyjny dialog i uczenie się oparte na współpracy. Czynią to dla rozwoju i korzyści płynących dla nich, ich klientów i ich organizacji

(definicja wg. EMCC).

Czym jest superwizja w mentoringu?

Mentorzy superwizują się, by uzyskać wsparcie merytoryczne w pracy ze swoimi klientami. Podczas 60 min sesji mogą przyjrzeć się swojej pracy z konkretnym klientem, podczas konkretnej sesji, a także popracować nad pogłębieniem wybranej z 8 kompetencji według EMCC np. kontraktowania czy ewaluacji procesu. Często poruszane są także tematy związane z dylematami dotyczącymi roli indywidualnego stylu pracy, zaplanowania rozwoju zawodowego, kwestii etycznych czy poszerzenia wachlarza wykorzystywanych narzędzi, technik. Warto pamiętać, że superwizja to nie konsultacja, swoim charakterem bardziej przypomina sesję mentoringową – ma swoją dynamikę,  wymaga od mentorów dużego zaangażowania, otwartości i odwagi do wniesienia na sesję spraw, z którymi się aktualnie mierzą, którym chcą się przyjrzeć, o które decydują się zadbać.

 

Superwizja w ma 3 główne funkcje:

(za: Hawkins, P. and Smith, N. 2013 Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy: Supervision and Development. 2nd edition. Maidenhead: Open University Press)

 • jakościową– poprzez odniesienie pracy coacha/mentora do kodeksu etycznego i zestawu zasad pracy profesjonalnej;
 • rozwojową– poprzez udzielenie superwizowanemu przez superwizora feedbacku w celu rozwijania jego umiejętności, przekazania wiedzy i kształtowania u niego prawidłowej postawy profesjonalnej;
 • odświeżającą– poprzez wysłuchanie w atmosferze poufności i przychylności superwizor daje coachowi/mentorowi okazję do wypowiedzenia na głos ważnych dla siebie spraw, uzyskania wsparcia i możliwości konfrontacji z nie zawsze uświadomionymi kwestiami, z osobistym ustosunkowaniem, wątpliwościami i chwilami niepewności.

Wszystko to w celu podniesienia poczucia odpowiedzialności za siebie, za pracę w klientem i za wpływ na jego system (firmę, organizację).

 

Po co poddać się superwizji?

To dla profesjonalnych mentorów “higiena pracy” – pozwala pozostawać czujnym na Klientów i ich potrzeby, daje wgląd we własną pracę, pozwala spojrzeć z różnych perspektyw na dany problem czy stosowane interwencje,  określić mocne strony mentora, a także wyznaczyć obszary do rozwoju. To również okazja do skorzystania z doświadczenia superwizorów, otrzymania informacji zwrotnej dotyczącej własnej pracy, poproszenia o wskazówki czy rady. Dla poziomów Foundation i Practitioner EMCC wymaga od kandydatów odbycia 1h superwizji na kwartał.

Regularnie się superwizując:

 • podnosisz swoją zawodową wiarygodność,
 • pracujesz zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami,
 • pokazujesz, że stale dbasz o rozwój swoich umiejętności,
 • robisz postępy szybciej, chronisz się przed popełnianiem błędów,
 • pokazujesz, że w swojej pracy dbasz o etykę zawodową.

Superwizja z elementami consultingu – przygotowanie do EIA EMCC

W ramach zakupu superwizji można również przygotować się do kolejnych poziomów akredytacji EIA w EMCC. Podczas sesji można m.in.: zdecydować, którą ścieżką najlepiej ubiegać się o akredytację, uzyskać wsparcie w opracowaniu autorefleksji czy zweryfikować wypełnione dokumenty.

 

 

ORGANIZACJA

 • Sesja superwizji trwa 60 min. Może odbywać się “face to face” w Warszawie (co rekomendujemy) lub być prowadzona przez telefon/skype;
 • Istnieje możliwość zakupu pojedynczej sesji superwizyjnej dla uczestników szkoleń Szkoły Mentorów Biznesu FLB lub pakietów 3 sesji z tym samym superwizorem – do wykorzystania w ciągu 9 miesięcy;
 • Warto pamiętać, że odstęp między sesjami nie powinien wynosić więcej niż 3 miesiące (zgodnie z wytycznymi EMCC);
 • Odwołanie zarezerwowanego terminu bez poniesienia kosztów jest możliwe na 24h przed sesją.