Superwizja

Idea

Superwizja to interakcja, która ma miejsce, kiedy mentor albo coach przedstawiają superwizorowi swoje doświadczenia z pracy coachingowej albo mentorskiej po to, aby uzyskać wsparcie oraz zaangażować się w refleksyjny dialog i uczenie się oparte na współpracy. Czynią to dla rozwoju i korzyści płynących dla nich, ich klientów i ich organizacji

(definicja wg. EMCC).

Czym jest superwizja w mentoringu?

W czasie spotkania superwizyjnego Mentor poddaje analizie swoją pracę z klientem. Superwizja swoim charakterem przypomina sesję mentoringową – ma swoją dynamikę, wymaga od mentora zaangażowania, otwartości oraz odwagi do wniesienia na sesję spraw, z którymi się aktualnie mierzy i o które decyduje się zadbać.

Superwizja to dla profesjonalnych mentorów “higiena pracy” – pozwala pozostawać czujnym na Klientów i ich potrzeby, daje wgląd we własną pracę, pozwala spojrzeć z różnych perspektyw na dany problem czy stosowane interwencje. To również okazja do skorzystania z doświadczenia superwizorów oraz otrzymania informacji zwrotnej dotyczącej własnej pracy.

Regularnie się superwizując:

 • podnosisz swoją zawodową wiarygodność,
 • pracujesz zgodnie z najwyższymi międzynarodowymi standardami,
 • pokazujesz, że stale dbasz o rozwój swoich umiejętności,
 • robisz postępy szybciej, chronisz się przed popełnianiem błędów,
 • pokazujesz, że w swojej pracy dbasz o etykę zawodową.

W trakcie spotkań:

 • uzyskasz merytoryczne wsparcie w pracy z klientem – analiza sposobu pracy, podejścia i wykorzystania narzędzi
 • nauczysz się nowych metod pracy i rozwiązań oraz poznasz zaawansowane narzędzia wspomagające proces mentoringowy
 • dostaniesz wsparcie w rozwiązywaniu kwestii etycznych w pracy z klientem
 • dostaniesz wsparcie w pracy z “trudnym” klientem
 • poprawisz jakość swojej pracy  – spotkania są prowadzone w oparciu o podejście i kompetencje rekomendowanie i uznawane przez EMCC

Trzy funkcje superwizji:

(za: Hawkins, P. and Smith, N. 2013 Coaching, Mentoring and Organizational Consultancy: Supervision and Development. 2nd edition. Maidenhead: Open University Press)

 • jakościowa – odniesienie pracy coacha/mentora do kodeksu etycznego i zestawu zasad pracy profesjonalnej;
 • rozwojowa – uzyskanie feedbacku odnośnie: kompetencji, posiadanej wiedzy oraz postawy mentora;
 • odświeżająca – uporządkowanie wiedzy, obserwacji i wniosków  – zaufanie i bezpieczeństwo w trakcie sesji daje możliwość omówienia dylematów Mentora oraz uzyskania wsparcia w trudnych sytuacjach.

Superwizja z elementami consultingu – przygotowanie do EIA EMCC

W ramach zakupu superwizji można również przygotować się do kolejnych poziomów akredytacji EIA w EMCC. Podczas sesji można m.in.: zdecydować, którą ścieżką najlepiej ubiegać się o akredytację, uzyskać wsparcie w opracowaniu autorefleksji czy zweryfikować wypełnione dokumenty.

 

Organizacja

 • sesja superwizji trwa 60 min – online lub “face to face”.
 • możliwość zakupu pojedynczej sesji superwizyjnej lub pakietów 3 sesji z tym samym superwizorem – do wykorzystania w ciągu 9 miesięcy;
 • częstotliwość spotkań – nie rzadziej niż co 3 miesiące (zgodnie z wytycznymi EMCC);
 • odwołanie zarezerwowanego terminu bez poniesienia kosztów jest możliwe na 24h przed sesją.

Wybierz swojego mentora lub coacha

Piotr
Ciacek

Jacek
Bełdowski

Joanna
Kucharczyk-Capiga

Marta
Skrzydelska