EFEKTYWNA KOMUNIKACJA warsztat podstawowy

Idea

Komunikowanie się to naturalna kompetencja. To kompetencja, która jest również naturalnie wpisana w każdy proces biznesowy: sprzedaż, każdy realizowany projekt czy twoją zawodową ścieżkę kariery. Komunikujesz się, gdy rozmawiasz i gdy nie rozmawiasz. Przekazujesz komunikat, gdy odpisujesz na maila po tygodniu i gdy nie pozwalasz rozmówcy dokończyć zdania. Nasze podejście do komunikacji ujmuje ją na wielu poziomach. Obejmuje zarówno kontekst mówienia i słuchania jak i styl komunikowania się, indywidualne bariery komunikacyjne, styl nawiązywania kontaktów i ich podtrzymywania. Wiedza o własnym stylu komunikacji, jego mocnych stronach i ograniczeniach pozwala świadomie korzystać z własnych umiejętności komunikacyjnych w obszarze biznesowym.

  • W jaki sposób się komunikujesz?
  • W jaki sposób, to jak rozmawiasz, wpływa na twoją drogę zawodową i relacje biznesowe?
  • Co możesz zrobić by komunikować się efektywniej, by być lepiej rozumianym, by sprawnie realizować twoje cele?
  • Jak reagować w sytuacjach, gdy trudno jest ci się porozumieć z twoim rozmówcą?

Chcąc lepiej się komunikować powinieneś zadać sobie te pytania. Twój styl przekazywania informacji i rozmowy z ludźmi, twoje nawyki i przyzwyczajenia wpływają na to, w jaki sposób odbierają cię inni.  Na warsztacie dużą uwagę przykładamy do pracy w obszarze barier komunikacyjnych. W toku spotkania zdefiniujesz własne bariery i dowiesz się w jaki sposób je pokonywać. Praca z barierami pomoże również rozpoznać bariery twojego rozmówcy. Świadomość przeszkód w komunikacji pozwoli efektywnie i z szacunkiem dla obydwu stron poprowadzić rozmowę.

W trakcie warsztatu:

  • Poszerzysz swoją wiedzę dotyczącą różnych „kanałów” komunikacji
  • Poznasz proste i skuteczne zasady efektywnego słuchania i mówienia
  • Poznasz siłę i znaczenie pytań
  • Zdefiniujesz własne bariery w komunikowaniu się
  • Poznasz sposoby radzenia sobie z nimi
  • Będziesz miał możliwość wzięcia udziału w praktycznych ćwiczeniach wspomagających zdobywanie i utrwalanie zdobytej wiedzy i kompetencji.