ZARZĄDZANIE PROJEKTEM warsztat zaawansowany

Idea

Do zarządzania projektem podchodzimy jak do zbioru kompetencji, które powinna posiadać każda osoba, która pełni funkcję lidera projektu. Praktyka pokazuje, że projekty często nie są efektywnie zarządzane lub zaczynają być zarządzane dopiero gdy pojawiają się niedociągnięcia, konflikty czy kłopoty z dotrzymaniem terminów. Efektem źle zarządzanego projektu jest niezadowolenie klienta, jego rezygnacja ze współpracy czy pogorszenie wizerunku marki. Koszty złego zarządzania dla jednostki, zespołu czy firmy są zwykle duże. W trakcie warsztatu:

 • Wspólnie przejdziemy przez cały proces realizacji projektu, od momentu, w którym projekt się rozpoczyna do momentu, w którym realizację projektu możesz uznać za zakończoną.
 • Dowiesz się czym różnią się od siebie poszczególne etapy projektu i jakie zagrożenia i przeszkody możesz na nich spotkać
 • Poznasz sposoby rozpoznawania ryzyka pojawienia się zdarzeń niezaplanowanych.
 • Dowiesz się w jaki sposób angażować innych w realizację projektu i jak utrzymać zaangażowanie przez cały czas jego realizacji.
 • Nauczysz się w jaki sposób zarządzać złożonym projektem, w którym bierze udział kilka różnych zespołów, jak łączyć ze sobą cele poszczególnych zespołów i jak współpracować z ich liderami.
 • Poznasz metody optymalizacji całości procesu: „mniej znaczy więcej”.

 Struktura warsztatu została zaplanowana tak, byś mógł poznać: teorię modelu zarządzania projektem, narzędzia wspierające realizację projektu i zdobyć praktyczne doświadczenie w jego prowadzeniu. Ćwiczenia są oparte o rzeczywiste przykłady projektów.

W trakcie ćwiczeń uczestnicy:

 • definiują cele, problemy oraz bariery w realizacji projektu
 • określają i definiują zadania lidera projektu
 • uczą się na czym polega efektywne koordynowanie projektu
 • definiują czynniki, które sprzyjają i utrudniają realizację projektu
 • określają potrzebne zasoby
 • delegują zadania
 • wypracowują rozwiązania w oparciu o zdobytą wiedzę