KARIERA – PLAN CZY PRZYPADEK? warsztat podstawowy

Idea

Adresatami warsztatu są osoby, które zastanawiają się nad swoją zawodową drogą niezależnie od tego na jakim „odcinku” tej drogi się znajdują. Nie chodzi tu o staż pracy ani zawodowe doświadczenie. Raczej o to czy:

  • Zastanawiasz się w jaki sposób dokonujesz zawodowych wyborów.
  • Zadajesz sobie pytanie: kto nadaje kierunek twojej drodze – ty sam czy okoliczności, które się pojawiają.
  • Zastanawiasz się czy i w jaki sposób przy obecnym rynku można zaplanować swoją zawodową ścieżkę.
  • Zauważasz, że częściej przyjmujesz propozycje innych niż sam wyznaczasz kierunek

W trakcie warsztatu będziesz miał możliwość:

  • Analizy dotychczasowych doświadczeń zawodowych pod kątem realizacji planów rozwoju zawodowego.
  • Pracy nad rozpoznaniem indywidulanych wartości i motywatorów w obszarze zawodowym.
  • Zdefiniowania dotychczasowego kierunku zawodowej drogi, jak również kierunku, w którym chciałbyś zmierzać.
  • Określenia okoliczności biznesowych i osobistych określających realne możliwości realizacji drogi zawodowej
  • Określenia istotnych ograniczeń w realizacji zawodowych zamierzeń
  • Nazwania priorytetów działań zawodowych

Celem warsztatu jest poszerzenie kompetencji świadomego budowania drogi rozwoju zawodowego. Warsztat jest również inspiracją do podjęcia działań w tym kierunku. Spotkanie obejmuje elementy pracy własnej opartej o analizę: dotychczasowych doświadczeń zawodowych i planów na przyszłość. Dostarczy również narzędzi wspierających realizację tych planów.