PRAWA I OBOWIĄZKI LIDERA PROJEKTU warsztat zaawansowany

Idea

Warsztat adresujemy do osób, które stają przed zadaniem poprowadzenia projektu. Bycie liderem projektu niesie za sobą wiele konkretnych wymagań. Wybór i zaangażowanie osób, podział odpowiedzialności, egzekwowanie delegowanych prac, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych – to tylko niektóre z nich. Jednak nie zawsze (w ramach firmy czy zespołu) prawa i obowiązki lidera są jasno nazwane. Jest wiele projektów, które toczą się niejako „same”. Nie jest w nich do końca jasne kto jest liderem i jakie zakresy odpowiedzialności mają poszczególne osoby. Rodzi to szereg nieporozumień i konfliktów interpersonalnych. Może być również źródłem niezadowolenia klienta, który zlecił dany projekt.

 • Czy wiesz jakie umocowania posiadasz jako lider projektu?
 • Co liczy się bardziej: cel czy ludzie?
 • W jaki sposób przygotowujesz się do realizacji projektu?
 • Czy w ogóle się przygotowujesz?
 • W jaki sposób zarządzasz sytuacjami, w których terminy realizacji zadań w projekcie nie są dotrzymywane?
 • Czy wiesz co powinieneś, a czego nie musisz?

Pytań, które powinieneś zadać sobie przed podjęciem się realizacji projektu jest znacznie więcej. Każdy projekt wymaga planowego i świadomego zajęcia się nim.

W trakcie warsztatu poszerzysz swoją wiedzę o:

 • roli lidera projektu
 • obszarach jego odpowiedzialności
 • efektywnym delegowaniu zadań
 • przypisywaniu odpowiedzialności za realizację celów
 • tym jak motywować i angażować innych w realizację celów projektu
 • tym w jaki sposób efektywnie egzekwować realizację wyznaczonych zadań
 • najczęściej popełnianych błędach w realizacji projektu

Warsztat zawiera w sobie informacje o teoretycznych modelach zarządzania projektem jak i praktyczne ćwiczenia wspierające doskonalenie kompetencji lidera projektu.