SPRZEDAŻ BEZ SPRZEDAŻY warsztat podstawowy

Idea

Podejście, które proponujemy ujmuje sprzedaż jako proces poznawania klienta, jego potrzeb oraz budowania relacji z nim. Na warsztatach pomagamy rozwijać kompetencje wspierające tworzenie długofalowych biznesowych relacji z klientami. Sprzedaż, której uczymy to „bieg na długi dystans”. Nie uczymy tego jak sprzedać szybko i jednorazowo. Zależy nam na tym by twój klient pozostał przy tobie, by chciał do ciebie wrócić, by polecał cię innym osobom. W perspektywie czasu, proponujemy drogę towarzyszenia klientowi w rozwoju i realizacji jego biznesowych potrzeb. To droga partnerstwa i współpracy, na której klient czuje się podmiotem twojego zainteresowania i ma w tobie realne oparcie w realizacji swoich zamierzeń. W tym rozumieniu sprzedaż to wymiana i dzielenie się swoimi kompetencjami oraz wiedzą, a nie tylko chęć zysku.

W trakcie warsztatu:

  • Poznasz ideę, teorię i „zasady” modelu ‘Sprzedaż bez sprzedaży’.
  • Poznasz drogę budowania relacji z „nowym” klientem: diagnozy i rozumienia jego potrzeb, budowania wzajemnego zaufania.
  • Zdobędziesz praktyczną wiedzę o tym w jaki sposób dobra sprzedaż wspiera budowanie własnej marki.
  • Poszerzysz wiedzę o barierach wpływających na sprzedaż, które są w tobie samym i sposobach pokonywania ich.
  • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą istoty rozwoju i podtrzymywania relacji biznesowej po zakończonym zleceniu.
  • Poznasz praktyczne narzędzia, które będą wspierały twoją sprzedaż.