Warsztaty

Na warsztatach, które prowadzimy dużą uwagę przykładamy do pracy własnej uczestników i praktycznych możliwości poszerzania kompetencji. Wychodzimy z założenia, że praktyczne doświadczenie i autorefleksja są niezbędnym uzupełnieniem wiedzy teoretycznej. Tematyka pracy warsztatowej obejmuje trzy ścieżki rozwoju kompetencji:

MODUŁ SPRZEDAŻY

Jak sprzedawać efektywnie? – trendy rynkowe, nowoczesny model sprzedaży, wizerunek sprzedawcy

MODUŁ KOMUNIKACJI

Komunikacja jako podstawa kariery i rozwoju – jak rozmawiać z klientem, szefem, pracownikiem?

MODUŁ PLANOWANIA KARIERY

Zarządzanie własną karierą – świadome decyzje, przechodzenie przez zmiany, energia motywacji.