EFEKTYWNA KOMUNIKACJA warsztat podstawowy

Idea

Komunikowanie się to naturalna kompetencja. To kompetencja, która jest równie naturalnie wpisana w każdy proces biznesowy: sprzedaż, każdy realizowany projekt czy twoją zawodową ścieżkę kariery. Komunikujesz się, gdy: rozmawiasz i gdy nie rozmawiasz, gdy przekazujesz komunikat oraz gdy odpisujesz na maila po tygodniu lub gdy nie pozwalasz rozmówcy dokończyć zdania. Nasze podejście do komunikacji ujmuje ją na wielu poziomach. Obejmuje zarówno kontekst mówienia i słuchania jak i styl komunikowania się, indywidualne bariery komunikacyjne oraz styl nawiązywania kontaktów i ich podtrzymywania. Wiedza o własnym stylu komunikacji, jego mocnych stronach i ograniczeniach pozwala świadomie korzystać z własnych umiejętności komunikacyjnych w obszarze biznesowym.

  • W jaki sposób się komunikujesz?
  • W jaki sposób, to jak rozmawiasz, wpływa na twoją drogę zawodową i relacje biznesowe?
  • Co możesz zrobić by komunikować się efektywniej, by być lepiej rozumianym, by sprawnie realizować twoje cele?
  • Jak reagować w sytuacjach, gdy trudno jest ci się porozumieć z twoim rozmówcą?

Chcąc lepiej się komunikować powinieneś zadać sobie te pytania. Twój styl przekazywania informacji i rozmowy z ludźmi, twoje nawyki i przyzwyczajenia wpływają na to, w jaki sposób odbierają cię inni.  Na warsztacie dużą uwagę przykładamy do pracy w obszarze barier komunikacyjnych. W toku spotkania zdefiniujesz własne bariery i dowiesz się w jaki sposób je pokonywać. Praca z barierami pomoże również rozpoznać bariery twojego rozmówcy. Świadomość przeszkód w komunikacji pozwoli efektywnie i z szacunkiem dla obydwu stron poprowadzić rozmowę.

 

W trakcie warsztatu:

  • Poszerzysz swoją wiedzę dotyczącą różnych „kanałów” komunikacji
  • Poznasz proste i skuteczne zasady efektywnego słuchania i mówienia
  • Poznasz siłę i znaczenie pytań
  • Zdefiniujesz własne bariery w komunikowaniu się
  • Poznasz sposoby radzenia sobie z nimi
  • Będziesz miał możliwość wzięcia udziału w praktycznych ćwiczeniach wspomagających zdobywanie i utrwalanie zdobytej wiedzy i kompetencji.