KOMUNIKACJA W KONFLIKCIE warsztat zaawansowany

Idea

Wyobrażając sobie konflikt najczęściej mamy na myśli: podniesiony ton głosu, kłótnię, konfrontację stron czy silne emocje. Jednak obraz konfliktu i sposób w jaki jest wyrażany jest znacznie bardziej złożony. Temperatura konfliktu może być bardzo wysoka, są jednak konflikty, w których nie widać emocji. Konflikt „gorący”, konflikt „zimny”, konflikt jawny i tlący się – to niektóre z odsłon sytuacji konfliktowych, w których możesz uczestniczyć. Każda z nich będzie wymagała od ciebie innego sposobu bycia i innych form komunikacji. Komunikacja jest płaszczyzną wymiany i przepływu informacji między stronami konfliktu. To w jaki sposób strony się komunikują i pozostają ze sobą w kontakcie jest kluczowo istotne dla jego przebiegu i rozwiązania. Warsztat pozwala zdobyć wiedzę o funkcji i zasadach komunikowania się w konflikcie. Ta wiedza będzie podstawą do zdefiniowania własnego, efektywnego sposobu komunikowania się w sytuacjach konfliktowych. Każdy konflikt, w którym uczestniczysz wpływa na twoje zachowania, emocje i sposób myślenia.

 • Jak radzić sobie z własnymi emocjami?
 • W jaki sposób efektywnie argumentować?
 • Jak radzić sobie z emocjami drugiej strony?
 • Jakie treści powinieneś komunikować a jakich nie warto?
 • W jaki sposób będąc w konflikcie nie zniszczyć istniejącej relacji?

Na warsztacie pomagamy znaleźć twoje własne odpowiedzi na te pytania. Warsztat pozwoli zdefiniować te umiejętności, które służą konstruktywnemu rozwiązaniu konfliktu jak i te, które są przeszkodą w jego rozwiązaniu. Twój sposób „bycia” w konflikcie ma wpływ na jego przebieg. Warsztat został skonstruowany tak, byś mógł praktycznie doskonalić swoje umiejętności i wykorzystywać je na rzecz rozwiązania konfliktu.

 

W trakcie warsztatu:

 • poszerzysz wiedzę o wpływie komunikacji na przebieg konfliktu
 • poznasz zasady komunikowania się w różnych typach konfliktu
 • dowiesz się w jaki sposób rozpoznawać sygnały mówiące o eskalacji konfliktu
 • poszerzysz wiedzę dotyczącą komunikacji otwartej i niejawnej
 • dowiesz się w jaki sposób komunikacja buduje drogę do rozwiązania
 • dowiesz się w jaki sposób wykorzystać konflikt dla konstruktywnej zmiany.