KARIERA – PLAN CZY PRZYPADEK? warsztat podstawowy

Idea

Adresatami warsztatu są osoby, które zastanawiają się nad swoją zawodową drogą niezależnie od tego na jakim „odcinku” tej drogi się znajdują. Nie mamy tu na myśli stażu pracy ani zawodowego doświadczenia lecz moment w zawodowej drodze gdy: 

  • Zastanawiasz się w jaki sposób dokonujesz zawodowych wyborów.
  • Zadajesz sobie pytanie: kto nadaje kierunek twojej drodze – ty sam czy okoliczności, które się pojawiają.
  • Zastanawiasz się czy i w jaki sposób przy obecnym rynku można zaplanować swoją zawodową ścieżkę.
  • Zauważasz, że częściej przyjmujesz propozycje innych niż sam wyznaczasz kierunek

W trakcie warsztatu będziesz miał możliwość:

  • Analizy dotychczasowych doświadczeń zawodowych pod kątem realizacji planów rozwoju zawodowego.
  • Pracy nad rozpoznaniem indywidulanych wartości i motywatorów w obszarze zawodowym.
  • Zdefiniowania dotychczasowego kierunku zawodowej drogi, jak również kierunku, w którym chciałbyś zmierzać.
  • Określenia okoliczności biznesowych i osobistych określających realne możliwości realizacji drogi zawodowej
  • Określenia istotnych ograniczeń w realizacji zawodowych zamierzeń
  • Nazwania priorytetów działań zawodowych

Celem warsztatu jest poszerzenie kompetencji świadomego budowania drogi rozwoju zawodowego. Warsztat jest również inspiracją do podjęcia działań w tym kierunku. Spotkanie obejmuje elementy pracy własnej opartej o analizę: dotychczasowych doświadczeń zawodowych i planów na przyszłość. Dostarczy również narzędzi wspierających realizację tych planów.