ZARZĄDZANIE ZMIANĄ warsztat zaawansowany

Idea

Wprowadzanie zmian jest nieodłączną częścią zarówno osobistego jak i zawodowego życia. Zmiany w obszarze biznesowym są dziś nieuniknione i stanowią integralną część procesu prowadzenia każdej firmy. Zmiany, bez względu na to czy dotyczą życia osobistego, czy organizacji często budzą opór przed tym, co ma się zmienić. Nawet te zaplanowane, o których wiemy, że mogą się wydarzyć, wymagają przygotowania się do nich i zarządzenia nimi. Każdy z nas inaczej reaguje w sytuacji zmiany i inaczej jej doświadcza. Doświadczenie i badania pokazują, że konstruktywne przeprowadzenie procesu zmiany pozwala zwiększyć zaangażowanie osób uczestniczących w procesie i ograniczyć koszty całości procesu.

W trakcie warsztatu:

  • Zapoznasz się z teorią dotyczącą dynamiki procesu zmiany
  • Poznasz charakterystykę poszczególnych etapów zmiany wraz z wymaganiami i ograniczeniami, które ze sobą niosą
  • Dowiesz się kto będzie twoim sprzymierzeńcem we wprowadzaniu zmiany a kogo nie uda ci się zaangażować
  • Dowiesz się w jaki sposób rozpoznawać ograniczenia, słabości i przeszkody w procesie zmiany i jak nimi zarządzać
  • Poznasz praktyczne narzędzia pomocne na poszczególnych etapach procesu zmiany.

Warsztat został skonstruowany w ten sposób by zapewnić zdobycie wiedzy dotyczącej procesu zmiany, jak również by praktycznie doskonalić umiejętności istotne dla konstruktywnego przejścia przez zmianę. Pozwoli na bardziej świadome przeprowadzenie zmiany zarówno na polu biznesowym jak i zawodowo – osobistym jak: awans czy zmiana miejsca pracy.