O mentoringu

Czym jest mentoring?

Mentoring to coraz bardziej doceniana metoda rozwoju pracowników i firm, po którą sięgają dojrzałe organizacje biznesowe.

Profesjonalny mentoring jest elementem budowy organizacji „samouczącej się”. W tym kontekście transfer wiedzy, dobrych praktyk, otwartość na dzielenie się własnym, niekiedy trudnym doświadczeniem odgrywa kluczową rolę w procesie rozwoju organizacji.

Celem mentoringu jest poszerzenie wiedzy, kompetencji i doświadczenia osób zatrudnionych w firmie na różnych szczeblach organizacji.

Dla doświadczonych pracowników, szefów, osób odnoszących sukcesy czy liderów, jest możliwością wykorzystania ich wiedzy i doświadczenia w inny niż biznesowy sposób. To również możliwość ich własnego rozwoju w obszarze świadomego i efektywnego wspierania innych na ich zawodowej ścieżce.

Dla młodszych pracowników to możliwość zaangażowania się w świadomy rozwój własnej drogi zawodowej. To możliwość rozwoju swoich potencjałów i talentów, ale również nauka przejmowania odpowiedzialności za swoje decyzje i wybory.

O byciu Mentorem

Jako szef, przełożony czy doświadczony kolega często „bywasz” mentorem dla innych – wspierasz ich na drodze zawodowego rozwoju, pomagasz dokonywać zmian, pokazujesz możliwe rozwiązania.  Akademia Mentoringu została stworzona z myślą o tym, by robić to mądrze i świadomie, by profesjonalnie korzystać ze swojego doświadczenia i wiedzy na rzecz innych.

Być może czasem zastanawiasz się czy posiadasz wystarczające doświadczenie i umiejętności by zostać profesjonalnym mentorem. Możesz mieć wyobrażenie, że trzeba być kimś wyjątkowym – mędrcem lub ekspertem w swojej dziedzinie, by zostać mentorem, Tak jednak nie jest. Warunkiem koniecznym do zostania mentorem jest chęć wspierania innych w ich rozwoju oraz gotowość do dzielenia się swoim doświadczeniem i wiedzą.  W trakcie kursu dzielimy się naszą wiedzą o mentoringu i krok po kroku pomagamy radzić sobie z barierami, które możesz napotkać w drodze do zostania mentorem. Pokazujemy w jaki sposób możesz wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie by najlepiej służyły uczniowi.

Bycie mentorem to również podróż w głąb siebie – poznawanie swoich potencjałów i możliwości ale również swoich ograniczeń. Świadomość siebie to droga do lepszego poznania i zrozumienia kłopotów ucznia a tym samym droga do efektywnej pomocy w realizacji jego celów. W trakcie kursów pokazujemy w jaki sposób budować relacje Mentor – Uczeń oparte na zaufaniu i wzajemnym szacunku.

Jako prowadzący wychodzimy z założenia, że fundamentem dobrego mentoringu jest:

  • wolność – świadome i dobrowolne podjęcie się roli Mistrza i Ucznia
  • otwartość – gotowość do uczenia się Mistrza i Ucznia
  • pokora – świadomość niedoskonałości Mistrza i Ucznia
  • uznanie – gotowość do przyjęcia różnic dzielących Mistrza i Ucznia

Mentoring to harmonijna współpraca na trzech polach:

Wiedza, Doświadczenie, Empatia