Mentoring – sposób na silosy w organizacji

Każdej firmie grozi powstawanie wewnętrznych podziałów, tworzenie się pionów i zhierarchizowanych działów, które z biegiem czasu mogą przekształcić się w odizolowane jednostki. Kiedy partykularne interesy danego działu zaczynają przeważać nad interesem całej organizacji, w dłuższej perspektywie może to zagrozić jedności i efektywnemu funkcjonowaniu całej firmy.

O sposobach na wewnętrzne silosy w organizacji opowiada Piotr Ciacek na łamach “Personel Plus”.

Sposób na silosy art. Personel Plus 11.2019