RÓŻNE ODSŁONY NEGOCJACJI warsztat zaawansowany

Idea

Myśląc o negocjacjach często widzimy je jako walkę stron, gdzie każdy z graczy zadaje sobie pytanie: kto wygra My czy Oni? Napięcie, stres, emocje – nierzadko wolelibyśmy tego uniknąć. Co zrobić, żeby negocjacje nie przerodziły się w pole bitwy? W negocjacjach, które są walką stron, tak naprawdę nikt nie jest wygrany. Do negocjacji podchodzimy jak do procesu, na przebieg którego każda ze stron ma ogromny wpływ, niezależnie od tego jak silna lub słaba w czasie negocjacji się czuje. W negocjacjach dostrzegamy przede wszystkim ludzi zaangażowanych w sprawę – ich potrzeby, oczekiwania, nastawienie, emocje. Przedmiot negocjacji jest jedynie okolicznością, która spowodowała, że ci ludzie spotkali się ze sobą. Jak podejdą do siebie? Czy uda im się porozumieć? Na warsztacie pokazujemy, że wzajemne zrozumienie interesów przez każdą ze stron, pozwala na zejście z pola bitwy i rozpoczęcie dialogu i współpracy. Wychodzimy z założenia, że twój adwersarz, podobnie jak ty, chciałby wyjść z negocjacji zadowolony z tego jak przebiegało spotkanie, ze swojego zachowania i z decyzji, które podjął. Negocjacje to początek waszej wspólnej drogi. To w jaki sposób przebiegały będzie miało istotny wpływ na kształt dalszej współpracy. Warsztat przygotowujemy w oparciu o realia twojej firmy – przed warsztatem poznajemy twoją branżę, kulturę organizacyjną firmy i jej wartości. Praktyczna część warsztatu jest prowadzona na rzeczywistych przykładach z twojej firmy.

 

W trakcie warsztatu:

  • Poznasz reguły negocjacji, w których strony pozostają wolne w swoich decyzjach, dając sobie i drugiej stronie swobodę wyboru
  • Dowiesz się jak stopniowo poznawać i definiować możliwości i ograniczenia obydwu stron.
  • Dowiesz się w jaki sposób strony mogą definiować i czerpać z informacji o realiach i istniejących okolicznościach
  • Dowiesz się na czym polega planowanie negocjacji i zarządzanie nimi.
  • Poznasz poszczególne etapy negocjacji i reguły w nich panujące
  • Poszerzysz wiedzę o wpływie emocji na negocjacje i sposobie zarządzania nimi
  • Dowiesz się w jaki sposób radzić sobie z trudnymi zachowaniami i trudnymi negocjatorami.