ZARZĄDZANIE KOMUNIKACJĄ W ZESPOLE I FIRMIE warsztat zaawansowany

Idea

Styl i strategia komunikowania się w firmie jest istotnym narzędziem wspierającym pozyskiwanie klientów i realizację celów firmy. Komunikacja to podstawowe źródło wymiany informacji. Choć zdanie brzmi jak truizm, to jednak niewiele osób zadaje sobie pytanie:

 • W jaki sposób zachodzi proces wymiany istotnych informacji w moim zespole?
 • Jakie są zasady przekazu informacji między działami?
 • W jaki sposób komunikacja między działami wpływa na realizację umów?
 • W jaki sposób komunikacja w firmie wpływa na zadowolenie klientów?

Badania pokazują dużą różnorodność reguł komunikacyjnych funkcjonujących w firmach. Dowiadujemy się z nich również o barierach w przepływie informacji. Barierach na tyle istotnych, że:

 • stają się źródłem opóźnień w realizacji kontraktów
 • uniemożliwiają realizację umów
 • stają przyczyną rezygnacji klientów ze współpracy
 • wpływają negatywnie na wizerunek firmy.

Z tego powodu zarządzanie komunikacją traktujemy jako istotną kompetencję: szefa zespołu, kierownika działu, prezesa firmy czy lidera projektu. Zależność między sposobem zarządzania komunikacją w firmie (zespole) a jej wpływem na finanse i zysk firmy nie jest wprost widoczna. Jednak efektywne zarządzanie komunikacją przekłada się na większe zaangażowanie pracowników w realizację zadań i ich większą satysfakcję z pracy, a tym samym na poczucie przynależności do firmy i lojalność wobec niej. Efekty są widoczne w wynikach finansowych oraz parametrach zatrudnienia jak np. w niższej fluktuacji pracowników. 

Korzyści z warsztatu dla firmy/zespołu:

 

 • stworzenie sprawnie funkcjonującego zespołu, który stanie się siłą napędową dla całej organizacji
 • usprawnienie komunikacji między zespołami a w efekcie większa spójność całej firmy
 • zwiększenie poczucia przynależności i lojalności w firmie
 • usprawnienie procesu decyzyjnego na poziomie zespołów i całej firmy
 • „profilaktyka” konfliktów wewnątrz zespołu i efektywne zarządzanie konfliktami
 • budowanie atmosfery zaufania i otwartości w firmie

W trakcie warsztatu:

 • Poszerzysz wiedzę odnośnie zasad efektywnego zarządzania komunikacją w firmie (zespole)
 • Zanalizujesz i zdiagnozujesz zasady komunikacji istniejące w twojej firmie (zespole)
 • Zdefiniujesz istniejące bariery komunikacyjne
 • Dokonasz analizy wpływu istniejących barier na realizację celów firmy (zespołu)
 • Wypracujesz praktyczne rozwiązania dla istniejących barier w komunikacji: „Mosty zamiast murów”.
 • Zdefiniujesz własne kompetencje w zakresie zarządzania komunikacją
 • Wypracujesz indywidualną ścieżkę wprowadzania zmian w tym obszarze.