ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM warsztat zaawansowany

Idea

Konflikt jest nieodłączną częścią naszego życia osobistego i zawodowego. Konflikty są obecne w każdej firmie i w każdej relacji. To w jakiś sposób wpływają na nas czy na otoczenie zależy od wiedzy na temat natury konfliktu i sposobu zarządzania nim. W społecznym odbiorze konflikt posiada z reguły negatywne konotacje. Jest kojarzony z czymś niepożądanym, czymś czego trzeba unikać. Na warsztacie pokazujemy w jaki sposób możesz zyskać inną, konstruktywną perspektywę patrzenia na konflikt. Nasze podejście pokazuje konflikt jako źródło istotnych informacji: o ludziach, zasobach i potrzebach stron. Informacji, które w inny sposób nie były w stanie się ujawnić – co samo w sobie jest też ważną informacją.

 

W trakcie warsztatu

  • zdobędziesz wiedzę o źródłach konfliktu
  • poznasz formy, w których konflikt może przebiegać i sygnały, które mogą świadczyć o toczącym się konflikcie
  • dowiesz się co konstruktywnego może wnieść konflikt do twojego życia
  • zdefiniujesz swój sposób uczestniczenia w nim i zarządzania nim
  • poszerzysz wiedzę o umiejętnościach wspierających konstruktywne rozwiązanie konfliktu i tych, które są w tym przeszkodą
  • dowiesz się w jaki sposób możesz wykorzystać konflikt dla konstruktywnej zmiany.