Diagnoza jakościowa kultury organizacyjnej

Idea

Projekt KAM to narzędzie umożliwiające zdobycie wiedzy o tym jak twoja firma jest postrzegana przez twoich klientów, inne firmy na rynku czy konkurencję. Konstrukcja narzędzia pozwala poznać mocne i słabe punkty oferty firmy oraz to w jaki sposób klient postrzega współpracę.

Korzystając z programu KAM:

 • Poznasz opinię klientów o firmie, ludziach w firmie, bieżącej współpracy oraz perspektywach dalszej współpracy.
 • Zdobędziesz wiedzę o konkurencji, zasadach doboru firm do współpracy czy kluczowych kryteriach doboru preferowanych przez klienta.

Program pozwala zdobyć wiedzę na trzech zasadniczych dla struktury firmy poziomach:

Poziom firmy:


 

 • Badania pozwalają poznać opinię klienta dotyczącą wizerunku całej naszej firmy
 • Pokazują pozycję firmy na tle konkurencji
 • Pokazują, co sprawia, że klienci chcą kontynuować współpracę jak również, z jakiego powodu nie zdecydowali się na współpracę

Poziom zespołu:


 

 • Pozwalają uzyskać wiedzę dotyczącą opinii odnośnie współpracy z całym zespołem – po spotkaniu wiemy, co jest siłą naszej drużyny, a co jej słabością i wymaga doskonalenia
 • Pokazują drogę i sposoby na optymalizację relacji z klientem, co pozwala poprawić jakość świadczonych usług.

Poziom klienta:


 

 • Budowanie relacji z klientem – zainteresowanie klientem powoduje, że dostrzega, że jest ważny dla swojego partnera biznesowego, że jego zdanie się liczy a firma troszczy się o jakość relacji z nim
 • Spotkania pomagają poszerzyć wiedzę dotyczącą biznesu klienta
 • Zainteresowanie klientem i jego potrzebami pozwala uwierzyć, że zarówno potrzeby biznesowe jak i te dotyczące kształtu relacji będą lepiej zrozumiane
 • Badania pozwalają dopasować charakter świadczonych usług, ich operacyjne i relacyjne detale do specyficznych potrzeb klienta