Diagnoza jakościowa kultury organizacyjnej

IDEA

Projekt KAM to narzędzie umożliwiające zdobycie wiedzy o tym jak twoja firma jest postrzegana przez twoich klientów, inne firmy na rynku czy konkurencję. Konstrukcja narzędzia pozwala poznać mocne i słabe punkty oferty firmy i to w jaki sposób klient postrzega współpracę.

KORZYSTAJĄC Z PROGRAMU KAM:

 • Poznasz opinię klientów o firmie, ludziach w firmie, bieżącej współpracy oraz perspektywach
  dalszej współpracy.
 • Zdobędziesz wiedzę o konkurencji, zasadach doboru firm do współpracy czy kluczowych kryteriach doboru preferowanych przez klienta.

Program pozwala zdobyć wiedzę na trzech zasadniczych dla struktury firmy poziomach:

POZIOM FIRMY

 • Badania pozwalają poznać opinię klienta dotyczącą wizerunku całej naszej firmy
 • Pokazują pozycję naszej firmy na tle konkurencji
 • Pokazują, co sprawia, że klienci chcą z nami współpracować jak również, czemu nie
  zdecydowali się na współpracę

POZIOM ZESPOŁU

 • Pozwalają uzyskać wiedzę dotyczącą opinii odnośnie współpracy z całym zespołem – po spotkaniu wiemy, co jest siłą naszej drużyny, a co jej słabością i wymaga doskonalenia
 • Pokazują drogę i sposoby na optymalizację relacji z klientem, co pozwala poprawić jakość świadczonych usług.

POZIOM KLIENTA

 • Zainteresowanie klientem powoduje, że dostrzega, że jest ważny dla swojego partnera biznesowego, że jego zdanie się liczy a firma troszczy się o jakość relacji z nim
 • Spotkania pomagają poszerzyć wiedzę dotyczącą biznesu klienta
 • Zainteresowanie klientem i jego „sprawami” pozwala uwierzyć, że zarówno potrzeby biznesowe jak i te dotyczące kształtu relacji będą lepiej zrozumiane
 • Badania pozwalają dopasować charakter świadczonych usług, ich operacyjne i relacyjne detale do specyficznych potrzeb klienta