Moduł sprzedaży

Jak sprzedawać efektywnie? – trendy rynkowe, nowoczesny model sprzedaży, wizerunek sprzedawcy
SPRZEDAŻ BEZ SPRZEDAŻY warsztat podstawowy

IDEA

Podejście, które proponujemy ujmuje sprzedaż jako proces poznawania klienta, jego potrzeb oraz budowania relacji z nim. Na warsztatach pomagamy rozwijać kompetencje wspierające tworzenie długofalowych biznesowych relacji z klientami. Sprzedaż, której uczymy to „bieg na długi dystans”. Nie uczymy tego jak sprzedać szybko i jednorazowo. Zależy nam na tym by twój klient pozostał przy tobie, by chciał do ciebie wrócić, by polecał cię innym osobom. W perspektywie czasu, proponujemy drogę towarzyszenia klientowi w rozwoju i realizacji jego biznesowych potrzeb. To droga partnerstwa i współpracy, na której klient czuje się podmiotem twojego zainteresowania i ma w tobie realne oparcie w realizacji swoich zamierzeń. W tym rozumieniu sprzedaż to wymiana i dzielenie się swoimi kompetencjami oraz wiedzą, a nie tylko chęć zysku.

W TRAKCIE WARSZTATU:

 • Poznasz ideę, teorię i „zasady” modelu ‘Sprzedaż bez sprzedaży’.
 • Poznasz drogę budowania relacji z „nowym” klientem: diagnozy i rozumienia jego potrzeb, budowania wzajemnego zaufania.
 • Zdobędziesz praktyczną wiedzę o tym w jaki sposób dobra sprzedaż wspiera budowanie własnej marki.
 • Poszerzysz wiedzę o barierach wpływających na sprzedaż, które są w tobie samym i sposobach pokonywania ich.
 • Zdobędziesz wiedzę dotyczącą istoty rozwoju i podtrzymywania relacji biznesowej po zakończonym zleceniu.
 • Poznasz praktyczne narzędzia, które będą wspierały twoją sprzedaż.
TWÓJ POTENCJAŁ SPRZEDAŻY warsztat zaawansowany

IDEA

Każdy posiada swój własny unikalny styl nawiązywania relacji, rozmowy czy argumentacji. To cechy, które w istotny sposób kształtują cię również jako sprzedawcę. Podobnie bariery, które masz w sobie: twoje myślenie o sobie jako sprzedawcy, twoje myślenie o kliencie, nawyki i przekonania, będą wpływały na to jaki sposób sprzedajesz. Na warsztacie będziesz mógł poznać i zdefiniować twój indywidualny profil kompetencji i zasobów, które wspierają cię w procesie sprzedaży. Warsztat pomoże również zidentyfikować „zewnętrzne” zasoby, z których możesz korzystać: zespół, marka firmy, w której pracujesz, zasoby firmy czy zasoby zespołu. To określone biznesowe otoczenie, w którym się poruszasz jako sprzedający. Warsztat ma charakter diagnostyczny i autorefleksyjny. Zawiera również elementy pracy własnej i daje możliwość praktycznego doskonalenia umiejętności sprzedażowych.

W TRAKCIE WARSZTATU:

 • poznasz i zdefiniujesz swój indywidualny styl sprzedaży
 • nazwiesz twoje zasoby jako sprzedającego i wypracujesz efektywne sposoby korzystania z nich
 • poznasz style sprzedaży innych osób – to doświadczenia innych, z których możesz skorzystać. Często są inspiracją do nowych działań.
 • zdefiniujesz pozostałe źródła zasobów, z których możesz korzystać jako sprzedający
 • będziesz miał możliwość praktycznego doskonalenia kompetencji w nawiązywaniu relacji z klientem
RELACJA Z KLIENTEM – DYNAMIKA TWORZENIA I PODTRZYMYWANIA RELACJI warsztat zaawansowany

IDEA

Każda biznesowa relacja powstaje w inny sposób. To co jest możliwe w rozmowie z jednym klientem, nie jest możliwe z innym. To co pomaga rozwijać jedną relację niszczy drugą.  Te obserwacje zaowocowały powstaniem warsztatu, którego tematem jest dynamika i unikalny charakter każdej indywidualnej relacji z klientem.

 • Jak poruszać się w świecie klienta by budować, a nie rujnować?
 • Czy droga, którą podążasz jest właściwa?
 • Czy tak naprawdę wiesz, czego potrzebuje twój klient?

Te pytania zapewne zadaje sobie wielu sprzedających. Warsztat pozwoli poszerzyć wiedzę dotyczącą tego w jaki sposób towarzyszyć klientowi przez kolejne etapy waszej biznesowej relacji. Tak jak każda relacja, również ta biznesowa, posiada swoją dynamikę. Twój klient będzie potrzebował innego zaangażowania w zależności od etapu, na którym się znajdujecie i okoliczności, które wam towarzyszą.  Znajomość reguł rządzących dynamiką pozwoli świadomie poruszać się w tym obszarze.

W TRAKCIE WARSZTATU:

 • Poszerzysz wiedzę dotyczącą dynamiki relacji sprzedażowej i zmian jakie w niej zachodzą
 • Poznasz zasady budowania dobrej relacji na różnych etapach jej rozwoju: inicjowanie, budowanie i podtrzymywanie relacji
 • Zdefiniujesz czym jest dobra relacja biznesowa dla ciebie i nauczysz się rozpoznawać czym może być dobra relacja biznesowa dla klienta
 • Poznasz różnice w definiowaniu tego czym są kamienie milowe i punkty krytyczne, przez ciebie i przez klienta
 • Poznasz zasady rozwijania sprzedaży w procesie „after sale”.
  PROSPECTING BIZNESOWY warsztat zaawansowany

  IDEA

  Jako sprzedający zapewne zadajesz sobie czasem pytanie: Jaka jest najlepsza droga do tego by pozyskać klienta? W jaki sposób inni zbudowali sieć swoich klientów? Takie pytania zadają sobie również bardziej doświadczeni sprzedający, którzy z powodu zmiany okoliczności biznesowych lub zmiany koniunktury na rynku muszą na nowo stanąć przed zadaniem pozyskania klienta.  Warsztat, który proponujemy, krok po kroku uczy w jaki sposób możesz szukać klientów i gdzie możesz ich znaleźć. Współczesny rynek niesie wiele wyzwań dla firm poszukujących możliwości zaistnienia na rynku i dla samych sprzedających. Dotarcie do najbardziej obiecujących klientów oraz nawiązanie z nimi relacji biznesowej jest coraz trudniejsze. Celem warsztatu jest poznanie i różnych dróg poszukiwań klientów oraz zainspirowanie do zdefiniowania własnej ścieżki poszukiwań.

  W TRAKCIE WARSZTATU DOWIESZ SIĘ W JAKI SPOSÓB:

  • pozyskiwać nowych klientów
  • stworzyć efektywną strategię sprzedażową
  • działać kreatywnie i zarządzać sprzedażą
  • planować działania sprzedażowe i osiągać postawione cele
  • budować trwałe relacje biznesowe
  • aktywnie poszerzać sieć biznesowych znajomości.